Промените при обработването на лични данни, въведени с измененията на Закона за защита на личните данни

Време на провежданена 28.02.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
виж на картата
Цена с ДДС144 BGN
полудневен семинар
Лектори / участнициЙорданка Иванова, адвокат
Програма10.00 - 14.00 ч.

1. Статут и правомощия на Комисията за защита на личните данни.
2. Административно-наказателната отговорност на администраторите.
3. Критерии за акредитация на сертифициращи органи.
4. Особени ситуации на обработване на лични данни:
- Обработване на Единен Граждански Номер (ЕГН)
- Копия от документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС
- Предоставяне на информационни услуги на деца под 14 г.
- Публично наблюдение на обществени места
- Данни на кандидати за работа
- Данни на починали лица
- Обработване за целите на журналистическо, литературно и художествено изразяване
- Обработване за архивни, статистически и изследователски цели
- Обработване за хуманитарни цели
5. Задължения на работодателите да приемат правила и процедури за докладване на нарушения и вътрешни системи за контрол.
6. Ред за упражняване на правата на субектите на данни и допустими изключения.
7. Средства за правна защита.

Семинарът е предназначен за всички администратори на данни с цел да ги запознае с новите изисквания при обработката на лични данни, предвидени в българския закон в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Предвидените изменения засягат както всички работодатели, обработващи лични данни, така и някои специализирани администратори като медии и други организации и професии, обработващи данните за целите на свободата на изразяване, статистически, архивни и научни изследвания, организации, осъществяващи публично наблюдение и др.
Условия и цениЦена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали и кафе – пауза.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДруги
136 пъти