Оценяване и атестация на песонал

Време на провежданена 14.01.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
До 31 декември – 15% отстъпка от цената
Лектори / участнициАся Иванова
Програма9.30 – 11.00
- Цели на системата за оценка и атестация на персонала.
- Как атестацията ще постигне целите си.
- Кои са участниците в процеса на атестирането.
- Структура на оценяването.
11.00 – 11.15 Кафе – пауза
11.15 – 12.45
- Разработване и/или актуализиране на система за оценка и атестация на персонала.
- Техники за оценяване.
- Изисквания към критериите за оценка.
- Видове оценяване, на които се базират различните системи за оценка.
12.45 – 13.30 Обяд
13.30- 15.15
- Етапи на създаване и въвеждане на атестационна система в организацията.
- Избор на техника за оценяване.
- Избор на критерии за оценяване.
- Създаване на атестационен формуляр.
- Избор на метод за изчисляване на резултатите.
- Разработване (или актуализиране) на система за оценка.
- Изработване на план за обучение на оценяващите.
- Примерен график за изпълнение.
15.15 – 15.30 Кафе – пауза
15.30 – 17.00 – Методи за оценка:
- Метод на 360 – градусовата обратна връзка.
- Атестационно интервю.
- Поведенчески триъгълник – метод за оценка на потенциал.
- Управление чрез цели.
- Метод за оценка на начина на практикуване на мениджмънта (оценка за мениджъри).
- Очаквани трудности и проблеми.
- Следващи стъпки или за какво служи оценката на представянето.
- Връзка на системата за оценка с останалите системи в организацията.
17.00 – 17.15
- Обобщения на деня и изводи. Обратна връзка.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
120 пъти