Новости в данъчните закони от 1 януари 2019 г. и нови развития в ЕС

Време на провежданена 23.01.2019, с начален час 10:00-13.00
Място на провежданеИнтерпред - София
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
10% отстъпка до 31.12.2018
Лектори / участнициД-р Светлин Кръстанов
ПрограмаТеми

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от 1 януари 2019 г. и очаквани развития в следващите години.
Нови изисквания за документацията за трансферно ценообразуване - предложения на Министерство на финансите от 5 ноември 2018 г.
Новости в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от 1 януари 2019 г.
Изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от 1 януари 2019 г.
Нови моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от 1 януари 2019 г.
Изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от 1 януари 2019 г.
Новости в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от 1 януари 2019 г.
Нови директиви на ЕС в областта на мерките против избягване на данъчно облагане и практически ефекти за дружествата в България.
Предложения на Европейската Комисия за изменения на ДДС законодателството в ЕС.
Практика по скорошни ключови дела на Съда на Европейския Съюз (СЕС) в областта на ДДС.

Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика, данъчен лектор и консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Консултирал е стотици мултинационални и местни компании по комплексни данъчни казуси. Бил е лектор на десетки семинари и обучения по данъчни въпроси. Автор е на редица публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика, публикувани в местни и чуждестранни издания. Освен това Светлин е и предприемач, който през 2017 г. е основал Данъчна Академия – дружеството специализирано в данъчни обучения и консултации. Повече за лектора можете на научите на www.krastanov.bg
Условия и цениЦена: 150 лева с ДДС, отстъпка от 10% до 31.12.2018,

Цената включва:
Лекторските часове
Презентацията от семинара, която ще ви бъде изпратена на посочен от вас имейл адрес в 5-дневен срок след края на семинара
Материали за писане
Кафе пауза
Възможност за дискусия на данъчни казуси с лектора по време на курса
Сертификат от Данъчна Академия за участие в семинара.

Записване за участие
За записване за участие в семинара, можете да пишете на seminars@taxacademy.bg. Ще ви изпратим проформа фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще ви изпратим и оригинална фактура.
Публикувал семинараabv1
Организатор на семинараДанъчна Академия ЕООД
Телефон0899566277
Имейлseminars@taxacademy.bg
Сайтwww.taxacademy.bg
В категорияДанъци
247 пъти