Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Време на провежданеот 18.01.2019 до 18.12.2018, с начален час 9:00
Място на провежданегр. София, ул. Христо Белчев 8
виж на картата
Цена с ДДС114 BGN
103 лв. до 31.12
Лектори / участнициЛорета Цветкова
Програма
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Кратко представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2018 г. и свързани с тях въпроси от практиката, възникнали през течение на годината.
Подготовка за годишно облагане на доходите, придобити 2018 г.:

Задължения на работодателите, свързани с годишното преизчисляване на данъка за доходите по трудови правоотношения.
Други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи по извънтрудови правоотношения; наеми; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ). Задължения на предприятията – платци на такива доходи;

Кафе пауза
• Определяне на окончателен данък за доходи от източници в чужбина на местни физически лица (дивиденти, лихви по банкови сметки и т.н.);
• Предоставяне на информация в НАП за изплатените доходи;
• Специфики при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.
3. Разглеждане на други актуални казуси от практиката по прилагането на закона.

Лектор: Лорета Цветкова, Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП
Забележка: Програмата може да бъде актуализирана
Условия и цениТакса за 1 участник: 114 лв.
Отстъпка за записване и плащане до 31.12.2018 г.: 10% /103 лв./
За други отстъпки – моля, свържете се с нас.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода.
Плащането се извършва: по банков път, след регистрация:

Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
240 пъти