Средният осигурителен доход за страната за януари 2018 г. е 863,18 лева

337 Коментирай
Средният осигурителен доход за страната за януари 2018 г. е 863,18 лева

Националният осигурителен институт обявява на сайта си, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2018 г. е 863,18 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2017 г. до 31.01.2018 г. е 827,00 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

337