Средният осигурителен доход за страната за март 2018 г. е 879,67 лева

1238 Коментирай
Средният осигурителен доход за страната за март 2018 г. е 879,67 лева

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2018 г. е 879,67 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 838,24 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

1238