Публикуван е вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г.

554 Коментирай
Публикуван е вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г.

Два експертни анализа от втория брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2019 г. ще привлекат вниманието на специализирана аудитория от финансисти, но и на по-широк кръг читатели.

Първият е посветен на динамиката на разходите за паричните обезщетения за безработица в периода от 2014 до 2018 г., вторият анализира изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите три месеца на т.г.

В друга публикация на фокус са действията и взаимодействията с други институции на териториалното поделение на НОИ в Смолян за предотвратяване на неоснователни изплащания на средства, ощетяващи бюджета на ДОО. Глобален поглед в бъдещето ще даде посока за размисъл в материал, търсещ отговор на въпроса възможно ли е постигане на универсална социална защита в рамките на следващото десетилетие.

Макар и обновен, футболният тим на НОИ отново се домогна до престижно класиране в 20-ото издание на турнира между европейски осигурителни институции. Разказ за случилото се в Словения – отново в този брой, достъпен на интернет страницата на институцията, меню „За потребителя”/“Информационни материали”.

554