ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС: СЕПТЕМВРИ 2018“

798 Коментирай
ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС: СЕПТЕМВРИ 2018“На интернет страницата на МФ е публикуван бюлетинът с резултатите от заседанието на Съвет ЕКОФИН, проведено на 7-8 септември 2018 г. във Виена, Австрия. Съветът обсъди въздействието от покачването на лихвените проценти върху финансовата стабилност, както и икономическия потенциал и риск от криптоактивите. Министрите на финансите обсъдиха задълбочаването на икономическия и паричен съюз в контекста на Многогодишната финансова рамка 2021-2027. ЕКОФИН проведе дискусия относно справедливото данъчно облагане на цифровата икономика.
798