Министерство на финансите публикува макроикономическа прогноза за периода година

296 Коментирай
Министерство на финансите публикува макроикономическа прогноза за периода  година

Министерството предвижда относително висок растеж на БВП, възстановяване на вътрешното търсене и повишаване на заетостта през периода.

Финансовото министерство прави анализ на външните и вътрешни фактори, които влияят на макроикономиката на България, пазара на труда, инфлацията и ускореният растеж на вземанията от частния сектор.Документът, както и предходни прогнози на МФ може да видите тук.
296