Новини » Казуси и статии

Облагане доходите на български гражданин, работещ в чужбина

Облагане доходите на български гражданин, работещ в чужбина

3989
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: На български граждани живеещ, целогодишно в България, му...
Сключване на трудов договор при отпуск поради временна неработоспособност

Сключване на трудов договор при отпуск поради временна неработоспособност

3825
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Може ли да се сключи трудов договор по...
Данъчно третиране на бартер

Данъчно третиране на бартер

4796
Отговаря Лиляна Пенева - данъчен консултант Фирма ООД, регистрирана по ДДС, отдава под наем инвестиционен...
Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване к

Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване к

18286
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Въпрос: Заплати за месец април...
Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

4510
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Наш служител иска да ползва платения си годишен...
Продажба на недвижим имот

Продажба на недвижим имот

3817
Отговоря доц. д-р Живко Бонев - регистриран одитор Строително дружество продава изграден от него апартамент,...
Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци

Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци

4745
Отговаря Лорета Цветкова – данъчен консултант Въпрос: Физическо лице – фотограф, е регистрирано като свободна...
Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

2877
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Какъв е редът за признаване на осигурителен стаж...
Срокове за подаване на осигурителни декларации

Срокове за подаване на осигурителни декларации

4889
Отговаря Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване Заплати за месец април 2016 г. са...
Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив за лични нужди

Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив за лични нужди

4636
Отговаря Лиляна Панева- данъчен консултант Въпрос: Собственик на ЕООД, който е сключил с дружеството ДУК,...