Новини » Казуси и статии

Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване к

Срокове за подаване на декларация образец 1 и образец 6 с данни за осигуряване к

14171
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Въпрос: Заплати за месец април...
Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

3267
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Наш служител иска да ползва платения си годишен...
Продажба на недвижим имот

Продажба на недвижим имот

2706
Отговоря доц. д-р Живко Бонев - регистриран одитор Строително дружество продава изграден от него апартамент,...
Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци

Облагане на доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци

3351
Отговаря Лорета Цветкова – данъчен консултант Въпрос: Физическо лице – фотограф, е регистрирано като свободна...
Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

Зачитане на осигурителен стаж по болничен лист след закриване на администрация

2067
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Какъв е редът за признаване на осигурителен стаж...
Срокове за подаване на осигурителни декларации

Срокове за подаване на осигурителни декларации

3819
Отговаря Аспасия Петкова - експерт по социално осигуряване Заплати за месец април 2016 г. са...
Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив за лични нужди

Безвъзмездна доставка на услуга за ползване на актив за лични нужди

3684
Отговаря Лиляна Панева- данъчен консултант Въпрос: Собственик на ЕООД, който е сключил с дружеството ДУК,...
Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

4541
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Колко дни платен годишен отпуск се полагат по...
Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

4770
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор Издава ли се служебна бележка за...
Облагане при продажба на дружествени дялове

Облагане при продажба на дружествени дялове

4366
Отговаря Иван Симов – регистриран одитор Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на...