Новини » Казуси и статии

Счетоводно отчитане на дълготрайни активи, закупени с правителствени дарения

Счетоводно отчитане на дълготрайни активи, закупени с правителствени дарения

3323
Отговаря Христо Досев - д.е.с. Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници...
Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете

2269
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане...
Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

8508
Понятието свързани лица има легална дефиниция в § 1 т.3 от ДР на ДОПК, където...
Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

2704
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл....
Формиране на оборот по ЗДДС

Формиране на оборот по ЗДДС

2819
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са...
Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

6467
Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свързани лица. Отговорност на трето лице –...
Данъци при сделки с недвижими имоти

Данъци при сделки с недвижими имоти

2102
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност...
Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

2051
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на...
Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

2801
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда...
За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

7502 1
С настоящата статия ще обърна внимание на някои въпроси при документирането на доставката на услуги...