Новини » Казуси и статии

Коригиране на ползван данъчен кредит

Коригиране на ползван данъчен кредит

3401
Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван...
Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

2859
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на...
Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

4444 1
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Дължи ли се възнаграждение за дните, в които...
Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания

3731
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - регистриран одитор Въпрос: Фактури на клиенти от 2011 г....
Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

4099
Отговаря Христо Досев – д.е.с. Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което...
Съдебно обжалване на ревизионен акт

Съдебно обжалване на ревизионен акт

3012
След приключване на административната фаза по обжалване на ревизионен акт с издаване на решение по...
Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

5725 3
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи отношение към...
Осчетоводяване на акт за начет

Осчетоводяване на акт за начет

3608
Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с. След извършена финансова инспекция от АДФИ е изготвен акт за...
Данъчни облекчения за деца

Данъчни облекчения за деца

3150
Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице...
Счетоводно отчитане на дълготрайни активи, закупени с правителствени дарения

Счетоводно отчитане на дълготрайни активи, закупени с правителствени дарения

4297
Отговаря Христо Досев - д.е.с. Фирмата ни е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници...