Новини » Казуси и статии

Прекратяване на срочен трудов договор

Прекратяване на срочен трудов договор

2892
Отговаря Нина Манолова - адвокат Казус: Наш служител работеше със срочен трудов договор, чийто срок...
Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на работник в отпуск

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на работник в отпуск

1734
Oтговаря: доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на...
Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

3925
адв. Бойчо Момчилов Безспорно, една от основните цели на промените в чл.19 от ДОПК, е...
Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

1164
Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право От 1 януари 2018 г....
Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

1697
Oтговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като...
Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

5511 2
Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко дружество с ограничена отговорност (ООД) има задължително...
Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

8879
адв. Бойчо Момчилов През изминалата година бяха направени съществени изменения в чл.19 от ДОПК, които...
Бюрото по труда не е работодател

Бюрото по труда не е работодател

1440
Отговаря Нина Манолова - адвокат Въпрос: Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж...
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2068
Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право В ДВ, бр. 92 от 17 ноември...
Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

4848
Андрей АЛЕКСАНДРОВ ­– доц., д-р по трудово право В последната година темата за защитата на...