Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Ако получавате доход от услуги от чужбина или България и се колебаете дали:
  1. да регистрирате свое ЕООД, с осигуряване за Вас, като самоосигуряващо се лице или
  2. да се облагате, като физическо лице, което се осигурява, като самоосигуряващо се лице,
то този калкулатор ще Ви помогне.

Калкулаторът изчислява общата сума на данъците и осигуровките при двата варианта. Отнася се за възнаграждения по извънтрудови договори, свободни професии, занаяти, артисти, авторски и лицензионни възнаграждения, продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори.

Калкулаторът не се отнася за пенсионери и за лица с намалена трудоспособност. Настоящата публикация съдържа единствено обща информация. В някои случаи регистрацията по ЗДДС ще бъде задължителна при работа чрез ЕООД и при облагане, като физическо лице. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант.

Счетоводни услуги от Счетоводна Кантора К и К
www.kik-bg.com
лева
лева
или Изчисти