Данъчни временни разлики

21.11.2013, 15:45 27292 12

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Airini

 • Публикации: 255 / 8
Здравейте, колеги,

за първи път ми се налага сама да се справям с данъчни временни разлики (по- точно към края на годината ще се наложи) и се опитва да си изясня какво точно ще трябва да направя и как ще се отрази на данъчен резултат и оттам на дължим данък. Искам да съм сигурна, че съм разбрала за какво иде реч и за това моля за млко помощ.

Дружество има инвестиционен имот и към края на годината ще се наложи да осчетоводя приход и да му увелича стойността (защото се е увеличила пазарната му цена). Дотук добре. Да кажем че този приход съвсем хипотетично е 1000 лева.

Увеличавам стойността на имота и съответно отчитам приход 1000 лв. Прочетох в чл. 34 от ЗКПО, че този приход е данъчна временна разлика. Какво следва оттук нататък? Ако приключва прихода в с/ка 123 и после в ГДД намаля счетоводната печалба с непризнатия приход от 1000 лв, ще се получи данъчен резултат нула (приемам за яснота, че няма други приходи и разходи). Спомням си обаче една сметка 497, както и че някъде се прилагаше ставката на корпоративния данък.

Ще съм благодарна да ми помогне някой за това, което пропускам, за да си изясня нещата докрай!

irenabrili

 • Публикации: 5666 / 816
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 1 | 22.11.2013, 07:53
Здравейте,
В същност не можах да разбера пропускате ли нещо и какво е то, но ще се включа с едно банално припомняне по темата :smile1:

Когато увеличавате стойността на инвестиционния имот, образувате активи по отсрочени данъци.
АОД са сумите на данъците от печалбата, възстановими в бъдещи периоди, по отношение на намаляеми временни разлики, а те са „временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена” (СС-12, т. 2)
Ето и отговор на въпроса къде се прилага ставката на корпоративния данък – точно при отчитането на АОД по сметка 497. Активите и пасивите по отсрочени данъци се признават по данъчните ставки, които се очакват да бъдат в сила през следващата година когато активът ще се реализира (СС-12, т. 5.1). При нас от години ставката е 10% и сякаш не се очаква скорошно изменение.

По отношение на конкретните записвания някои застъпват тезата, че е по-прегледно да се ползват отделни аналитичности за активите и пасивите.
Например:
4971 – активи по отсрочени данъци
4972 –пасиви по отсрочени данъци

Във Вашия пример:
4971 / 123 = 100 (1000*10%)
В ОПР ще имате Разход за данъци (100), защото според СС-12, т.2 „Разход за данъци от печалбата - сумата на текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци от печалбата и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни отчетни периоди.”

Корекциите на отсрочените данъчни активи и пасиви се отчитат директно по с/ка 123 (а не по с/ка 609 и 709!). Така е и съгласно т. 7.5 от СС-12.
               
Скрит текст :
При обратно проявление, когато възникнат условия за отписване на съответния АОД, вземате операцията
123 / 4971


delphine

 • Публикации: 6408 / 1047
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 2 | 22.11.2013, 08:30
Една статия относно отчитането на инвестиционните имоти , надявам се да Ви е полезна.  :smile1:

delphine

 • Публикации: 6408 / 1047

Airini

 • Публикации: 255 / 8
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 4 | 22.11.2013, 09:43
Благодаря много за статиите. Всяко нещо по темата е полезно, за да мога хубаво да си изясня какво точно ще правя.

irenabrili, няма ли да формирам пасив по отсрочени данъци, тъй като имам приход, който не се признава (а не разход)?  :hmmm: Наистина се опитам да вникна в материята.

След осчетоводяване на печалбата от 1000 лв, имам с/ка 123 с Кт салдо 1000 лв.
Вземам операцията:

123/497   100 лв (които са непризнатия приход* 10% данъчна ставка)

В с/ка 123 остава Кт салдо 900 лв, и имам Пасив по отсрочен данък 100 лв.
С преобразуването на резултата в ГДД и намаляването му с непризнатия приход от 1000 лв, на данъчна загуба от 100 ле ли излиза дружеството? Това означава (ако разсъждавам правилно), че няма да внася корпоративен данък.

Извинявам се, че се повтарям и Ви досаждам. Благодаря отново за помощта!

Хубав петък!

irenabrili

 • Публикации: 5666 / 816
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 5 | 22.11.2013, 15:19
Airini, моля да ме извинете за объркването, правилното е че се формира пасив по отсрочени данъци.
Казано простичко, възниква бъдещо данъчно задължение, защото в текущата година имаме непризнат данъчно приход, с който ни се намалява печалбата (и данъка), но който е временен.
И защото ми е по-сложно да го обяснявам, отколкото да го напиша, Ви изпращам едно мини файлче с Вашите числа и при Вашата хипотетична ситуация. :smile1:
От него се вижда, че не излизате на загуба, но няма да дължите корпоративен данък, защото сте формирали пасив по отсрочен данък.

Airini

 • Публикации: 255 / 8
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 6 | 22.11.2013, 15:23
Хиляди благодарности, irenabrili! Ще разгледам подробно файла!

Airini

 • Публикации: 255 / 8
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 7 | 26.11.2013, 14:51
Повдигам отново темата. Ето на какво попаднах, четейки ЗКПО:


Чл. 48. Данъчни амортизируеми активи са:
1. данъчните дълготрайни материални активи;
2. данъчните дълготрайни нематериални активи;
3. инвестиционните имоти, с изключение на земята;
4. последващите разходи по чл. 64.

Чл. 65. Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

Това ме връща в началото на разсъжденията ми, тъй като очевидно няма да прилагам чл. 34 от ЗКПО.

И така:
1. По отношение на прихода/ разхода от последващи оценки явно не се формира данъчна временна разлика, а директно се коригира счетоводния финансов резултат.
2. Какво обаче се случва с амортизациите  :hmmm: Счетоводни не се начисляват, тъй като водя инвестиционните имоти по справедлива цена, но се начисляват данъчни от месеца, следващ месеца на пускане в експлоатация на актива. Има ли тук данъчна временна разлика? И ако да, кога ще се прояви в обратна посока?

Моля за мнения и предварително благодаря!

delphine

 • Публикации: 6408 / 1047
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 8 | 26.11.2013, 19:11
 :wave: , Airini !

Темата е много интересна и добре, че я "актуализирахте" с продължението по нея. Направи ми впечатление, че в приложената по-горе статия http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=533 има такъв текст " Трябва да се има предвид обстоятелството, че приходите и разходите, резултат на извършена последваща оценка (преоценка) на инвестиционни имоти, се разглеждат в ЗКПО като данъчна временна разлика." В същото време , четейки ЗКПО не намерих потвърждение на това, защото смятам, че чл.65 ЗКПО не дава възможност да има данъчни временни разлики от преоценка на амортизируеми активи. Той си е просто категоричен, че " Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели."


Съгласна съм с извода на Airini , че не следва да се формират данъчни временни разлики.
" И така:
1. По отношение на прихода/ разхода от последващи оценки явно не се формира данъчна временна разлика, а директно се коригира счетоводния финансов резултат."

Нека пък да се получи и дискусия - от това темата само ще спечели . :smile1:

irenabrili

 • Публикации: 5666 / 816
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 9 | 26.11.2013, 20:23
Ще си позволя да предложа на вниманието Ви текст по интересуващия ни проблем, който намерих:

Временни данъчни разлики са онези приходи и разходи, които не се признават за данъчни цели  в годината на осчетоводяването им, а в различна година (най-често по-късна). С други думи те имат само временен ефект върху данъчните задължения на дружеството. По-късното признаване с обратна сила на временната данъчна разлика се нарича обратно проявление (обръщане) на разликата.

Техниката на преобразуване е като следва: непризнатите разходи се увеличават по данъчна декларация а тяхното обратно проявление се посочва в намаление. И обратното - приходите, представляващи временна разлика, се посочват в намаление по данъчна декларация, а тяхното обратно проявление – в увеличение.

• Последващи оценки (преоценки и обезценки) –това са счетоводни приходи и разходи, свързани с последващото оценяване на активите и пасивите. Например: обезценка на стоки (разход), ако нетната им реализируема стойност е по-ниска от счетоводната им балансова стойност; обезценка на вземания от клиент поради съмнения за тяхната събираемост; обезценка на производствено оборудване; преоценка на инвестиционен имот поради повишаване на пазарните цени. Тези приходи и разходи не се признават текущо, а ще се признаят за данъчни цели при изпълнението на определени условия предвидени в ЗКПО (най-често когато активът се реализира или отпише).

Из "ЗКПО - Резюме", разработка на Пламен Донев, Kreston BulMar, директор данъци и методология

alfa

 • Публикации: 2015 / 232
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 10 | 26.11.2013, 20:44
Ето и от мен материал за данъчните временни разлики . Материала е от Експертис.

Airini

 • Публикации: 255 / 8
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 11 | 27.11.2013, 09:34

Техниката на преобразуване е като следва: непризнатите разходи се увеличават по данъчна декларация а тяхното обратно проявление се посочва в намаление. И обратното - приходите, представляващи временна разлика, се посочват в намаление по данъчна декларация, а тяхното обратно проявление – в увеличение.

• Последващи оценки (преоценки и обезценки) –това са счетоводни приходи и разходи, свързани с последващото оценяване на активите и пасивите. Например: обезценка на стоки (разход), ако нетната им реализируема стойност е по-ниска от счетоводната им балансова стойност; обезценка на вземания от клиент поради съмнения за тяхната събираемост; обезценка на производствено оборудване; преоценка на инвестиционен имот поради повишаване на пазарните цени. Тези приходи и разходи не се признават текущо, а ще се признаят за данъчни цели при изпълнението на определени условия предвидени в ЗКПО (най-често когато активът се реализира или отпише).

Из "ЗКПО - Резюме", разработка на Пламен Донев, Kreston BulMar, директор данъци и методология

Изчетох и тази статия, тъй като търся всякакви материали по въпроса и действително се обърквам. Но засега съм на становището от горния ми пост относно приходите/ разходите от последващи оценки на инвестиционни имоти- съгл. чл. 65 от ЗКПО не се признават за данъчни цели.

А някой може ли да помогне относно амортизациите- не се начисляват счетоводни, а само данъчни. какво трябва да направя на практика? Знам, че за данъчни цели със счетоводните амортизации се увеличава фин. резултат, а с данъчните се намалява. Т.е. аз всяка година ще намалявам резултата с признатите съгл. ЗКПО данъчни амортизации. Формира ли се данъчна временна разлика (тук нямам счетоводен приход или разход)?

delphine

 • Публикации: 6408 / 1047
Re: Данъчни временни разлики
Отговор 12 | 29.11.2013, 08:09
 :wave:

" Т.е. аз всяка година ще намалявам резултата с признатите съгл. ЗКПО данъчни амортизации. Формира ли се данъчна временна разлика (тук нямам счетоводен приход или разход)? "

Темата е интересна и се надявам да се получи дискусия . Ще споделя моето мнение, но нека имащи повече опит и знания по въпроса се включат . :smile1:

СС 12
...........
Временни разлики - разликите между балансовата стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа.


СС12 ни дава определение за временна разлика и е видно, че същата произтича не от разходите за амортизации, а от разликите в балансовата стойност на един актив и неговата данъчна основа . Доколкото в САП и ДАП инвестиционният имот ще има различни такива смятам, че ще възникнат данъчни временни разлики , а тяхното проявление е чрез начисляваните амортизации - нулеви счетоводни и съответните данъчни .Обратното проявление на тези данъчни временни разлики би могло да настъпи при продажбата на имота .

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook