Изчисляване на трудов стаж

04.08.2013, 15:50 17291 15

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Пламенов

 • Публикации: 4 / 0
Здравейте,
имам следния въпрос по отношение използването на калкулатора на тази страница  http://www.kik-info.com/calculators/trudov_staj_now.php .От текстът не става ясно, въпреки наличието на някакво описание, как е правилно да се изчислява стажът, когато той включва и месец, през който се е работило не през всички работни дни, но се е работило на 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден. В такива случаи кой метод на изчисляване трябва да се избере - първи или втори метод, или част от стажа по първи и част от стажа по втори метод, или потребителят не трябва да избира метод, тъй като това е заложено в алгоритъма на калкулатора.

Конкретно въпросът ми визира следното: Трудовият стаж е бил в периода от 15 април до 31 юли (вкл.) т.г., на 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден. Как да се изчисли трудовият стаж? Дали:
- за целият този срок се посочва метод 1, или
- за целият срок се посочва метод 2, или
- за пълните месеци, през които се е работило по време на заетостта, т.е. май, юни и юли се избира метод 1, а за непълния месец (април) се избира метод 2.

ХХХХХ

 • Публикации: 4333 / 546
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 1 | 04.08.2013, 17:36
При 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица не би трябвало да има разлика между двата варианта.
Има значение по каква причина лицето не е работило  -дали се признава или не за трудов стаж.
Ако има периоди, които не се признават за стаж, то разделяте  периода от 15 април до 31 юли (вкл.) на подпериоди, като иззключвате неработните дни. След това сумирате стажа.
Обърнете внимание - в калкулатора се посочва първият неработен ден, т.е. трябва да посочите 01.08., а не 31.07.

Пламенов

 • Публикации: 4 / 0
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 2 | 04.08.2013, 18:46
При 5 дневна работна седмица и 8 часов работен ден на трудов договор, двата метода показват следните резултати:
- метод 1 - 3 м и 16 д;
- метод 2 - 3 м и 12 д;
т.е. има разлика. Затова и зададох въпроса кой метод се използва. А лицето не е работило от 1-ви до 14-ти април, тъй като тогава не е било на работа, тъй като постъпва на работа на 15.04.2013 г.

Пламенов

 • Публикации: 4 / 0
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 3 | 04.08.2013, 18:56
В допълнение - прав сте, действително при изчисляване на стаж за пълни, т.е. цели, месеци от заетостта двата метода дават еднакъв трудов стаж. Проблемът се явява при месеци, в които не се е работило през целият месец, например по-късна дата след 1-во число за постъпване на работа или по-късна дата след 1-во чисто за прекратяване на трудовия договор. Но, така или иначе разясненията на страницата на калкулатора са неясни и двусмислени.
Благодаря за вашият отговор и информация по казуса.

ХХХХХ

 • Публикации: 4333 / 546
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 4 | 04.08.2013, 20:10
Ако смятаме "на пръсти" стажът е 3 м. и 16 д. Аз бих посочила това число.
Вторият метод и на мен не ми е съвсем ясен, но и наредбите така са написани - по осреднени работни дни :) Още по-голям проблем възниква когато става въпрос за месец, през който календарните дни не са 30, а 28 или 31...

Елена-

 • Публикации: 3354 / 247
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 5 | 04.08.2013, 21:51
Трудовият стаж го изчислявам по първи метод именно, защото трябва да се включват почивните и празнични дни.

Чл. 352. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 352 - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:
1. почивните и празничните дни;
2. ползуваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;
3. ползуваните неплатени отпуски, установени с този кодекс или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) ползуваните неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
5. времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството;
6. времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;

Вторият метод изчислява на база само работните дни в месеца, без да се включват почивните и празнични дни.
Във Вашият случай за периода 15.04.2013-01.08.2013(пише се 01.08 защото това е датата от която лицето вече не е на работа) е 3м;16д  ;D
При осигурителния стаж го изчислявам по втори метод, засичала съм го като съм го смятала и на ръка и съм избрала този вариант.

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 6 | 05.08.2013, 11:33
Само да споделя от практиката: БТ броят календарните дни от месецът на постъпване, после броят целите месеци от годината на постъпване, после пълните години, после целите месеци в годината на напускане и на края дните от месеца на напускане, и тогава сборуват.... Беше ми върната ТК за невярно изчислен стаж. Навъпросът ми на 30 или 31 дни отброяват месеца за пълен ми показаха тази система, но сбора от дните даваше по малко от 30 и така и неможаха да ми отговорят кое ще е вярно, ако сбора от дните бе 43 да речем.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 247
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 7 | 05.08.2013, 11:39
30 дни=1 месец

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 8 | 05.08.2013, 11:47
и аз така смятам... и в конкретниятслучай ставаше дума точно за 1 ден разминаване и не приеха това че някой смятат с 31 някой с 30 - броиха и толкова излязоха колкото казват а на хипотетичният въпрос не отговориха... Който е влизал в БТ знае за какви гьот сурати говоря... (поне при нас явно ги избират с конкурс) и се държат и с безработните и със служебните лица повече от отвратително и безобразно, сякаш няма кодекс за етично поведение на държавният служител и никога не е съществувал.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 247
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 9 | 05.08.2013, 11:50
Да ти кажа зависи при кой отиваш. На мен от БТ са ми искали и УП-3, а лично на тях това не им трябва.
До сега не са ми връщали нищо, само това с УП ме изуми :)
Мързи ги да работят, само си прехвърлят работата от един на друг и разкарват излишно хората.

Пламенов

 • Публикации: 4 / 0
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 10 | 05.08.2013, 18:33
Според служителка на НОИ, съгласно чл. 38 от НПОС "Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004 г. - в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски." В конкретния случай за периода 15.04.2013 г. - 31.07.2013 г. се зачита календарно изработеното време 3 месеца и 16 дни.

create

 • Публикации: 1824 / 323
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 11 | 05.08.2013, 18:41
Да, Елена- и на мен от бюрото по труда ми искаха УП3 на работничка, която е била на 4 часа ама преди 01.01. 2003 г.След промяната в закона си я назначихме на 8 часа и до напущането си беше така. Че нали имат достъп до персоналния регистър, защо им е УП3?

Елена-

 • Публикации: 3354 / 247
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 12 | 06.08.2013, 08:24
Да, Елена- и на мен от бюрото по труда ми искаха УП3 на работничка, която е била на 4 часа ама преди 01.01. 2003 г.След промяната в закона си я назначихме на 8 часа и до напущането си беше така. Че нали имат достъп до персоналния регистър, защо им е УП3?

При мен двете служителки бяха от 2008 година, което си е сравнително скоро. Бяха на 4 и на 8 часа. Попълних им книжките като им пише трудовия и осигурителния стаж (защото имам такъв печат за непълно работно време) и пак ми искаха УП-3 при положение, както каза, имат достъп до персоналния регистър. Това ме навежда на мисълта, че са искали нещо наготово или съм попаднала на поредната мързелива служителка, която дори не знае какво и трябва. :)

Катя Крънчева

Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 13 | 09.08.2013, 19:33
В допълнение - прав сте, действително при изчисляване на стаж за пълни, т.е. цели, месеци от заетостта двата метода дават еднакъв трудов стаж. Проблемът се явява при месеци, в които не се е работило през целият месец, например по-късна дата след 1-во число за постъпване на работа или по-късна дата след 1-во чисто за прекратяване на трудовия договор. Но, така или иначе разясненията на страницата на калкулатора са неясни и двусмислени.
Благодаря за вашият отговор и информация по казуса.

Здравейте,

Залагате данните, като следвате указанията за крайната дата и избирате един от двата метода. Ние в КиК смятаме с първия метод. Има колеги, които смятат по втория метод (този, който почива на Наредбата).

Първи метод: Съгласно Кодекса на труда, при спазване на изискванията на чл. 352, съгласно който за трудов стаж се признава и времето през почивни и празнични дни. В изчисленията е заложен “метода на изваждането”, при който за един месец се приемат 30 дни. Това е възприетия метод в практиката на НОИ. При този метод при работа под 4 часа на ден за един календарен месец се взимат 21 работни дни и непълното работно време се приравнява към 8 часа.

Втори метод: На база на реално отработените месеци и дни по календар и съгласно чл. 9. (4) от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци.


Кое не е ясно от разясненията?

filipovaeli

 • Публикации: 202 / 5
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 14 | 02.06.2015, 12:00
Всичко е пълен абсурд. Би трябвало изчисляването да е чиста математика, т. е задача със сборуване. Как може за една и съща задача с едни и същи числа  да има два метода за изчисляване и  да се получават два различни отговора? Само като чуя израза: ".....НОИ са възприели метода на изваждането, а в същото време в сайта си цитират НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ  чл.9 (4), което е съвсем различно. А най-просто щеше да е в сайта на НОИ да си имат калкулатор за осигурителен и трудов стаж и всеки да го ползва когато се налага. Ама ако беше така щеше половината маймуни на клона да останат без работа, като не ни връщат за грешно изчислен стаж....
Аман вече. Ето днес трябва да изчисля стажа на едно лице с дата на постъпване 02.02.2015г и дата на последен работен ден 28.05.2015г и не мога да стигна до единно решение.

svetlakercheva

 • Публикации: 1174 / 81
Re: Изчисляване на трудов стаж
Отговор 15 | 02.06.2015, 12:15
Всичко е пълен абсурд. Би трябвало изчисляването да е чиста математика, т. е задача със сборуване. Как може за една и съща задача с едни и същи числа  да има два метода за изчисляване и  да се получават два различни отговора? Само като чуя израза: ".....НОИ са възприели метода на изваждането, а в същото време в сайта си цитират НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ  чл.9 (4), което е съвсем различно. А най-просто щеше да е в сайта на НОИ да си имат калкулатор за осигурителен и трудов стаж и всеки да го ползва когато се налага. Ама ако беше така щеше половината маймуни на клона да останат без работа, като не ни връщат за грешно изчислен стаж....
Аман вече. Ето днес трябва да изчисля стажа на едно лице с дата на постъпване 02.02.2015г и дата на последен работен ден 28.05.2015г и не мога да стигна до единно решение.
:good:  :good:  :good:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook