СИС 2013

11.02.2013, 09:32 2796 0

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


aleks_gv

  • Публикации: 20 / 2
Здравейте колеги, прави ми впечатление, че в новия образец на СИС липсва подпис на получил сумата, а има само получил формуляра т.е.това този документ не може да докаже плащането. От друга страна:

Документиране и отчитане на доходите
Чл. 9. (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.

Нещо не ми се връзва?!?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook