Признат разход и ДДС на технологичен отпадък

20.08.2019, 09:47 586 12

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


tara13

 • Публикации: 68 / 2
Дейността на фирмата е търговска, но на стоката, която продава е направена обработка и има отпадък. Ползван е данъчен кредит за покупката на стоката. За обработката е ползвана външна у-га и има издадена фактура, а за отпадъка има протокол за предаване. Дали разхода за отрадъка ще бъде признат за данъчни цели и ще има ли корекция на ДДС?

didipeicheva

 • Публикации: 16 / 0
освен протокол за предаване на отпадъка, фактура не Ви ли е издадена?

delphine

 • Публикации: 8704 / 1462
ЗДДС
чл.80
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;

tara13

 • Публикации: 68 / 2
Да издадена е ф-ра за обработката .

delphine

 • Публикации: 8704 / 1462
ЗКПО
Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.

(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:


2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

didipeicheva

 • Публикации: 16 / 0
А предаването на отпадъка не попада ли в обхвата на чл. 163а, ал.2 от ЗДДС. ?! И следва обратно начисляване....

ХХХХХ

 • Публикации: 6270 / 915
Дали разхода за отрадъка ще бъде признат за данъчни цели и ще има ли корекция на ДДС?
Защо "разход" за отпадък? Нали Вие предават отпадък, Вие издавате фактура и Вие получавате парите? Значи Ви е приход.

delphine

 • Публикации: 8704 / 1462
Продаденият отпадък е приход, но разходът за материал, от който е получен отпадъка е разход и то е данъчнопризнат. Корекция на данъчен кредит за ползвания материал не следва да се прави. Обратното начисление е вече друг момент, който е свързан с продажбата на отпадъка.

tara13

 • Публикации: 68 / 2
Не. Нашата фирма купува стока, която трябва да бъде допълнително обработена от външна фирма и след това продадена.

tara13

 • Публикации: 68 / 2
Този технологичен отпадък не може да се продаде. Той се изхвърля. Проблем ли ще е?

delphine

 • Публикации: 8704 / 1462
Не сте обяснили ясно в питането всичко. Отпадъкът се връща от външната фирма на вашата и вие го изхвърляте. Това последно разбирам. Отговорите за данъчнопризнат разход и корекция или не на данъчен кредит си остават в сила. Този отпадък не можете ли поне да го унищожите ? Или да се извози от фирма за отпадъци ? Да не е така висящо във въздуха това изхвърляне...

tara13

 • Публикации: 68 / 2
Отпадъкът е останл в склада на фирмата извършила услугата.

delphine

 • Публикации: 8704 / 1462
Отпадъкът е останл в склада на фирмата извършила услугата.

... за отпадъка има протокол за предаване.

Нещо вече съвсем не разбирам...
Важното е Вие да се ориентирате в ситуацията.  :smile1:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook