Доход за детски при граждански договор

07.02.2019, 13:41 719 5

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


bullet

  • Публикации: 55 / 0
Здравейте, имам лице с граждански договор, издадени сметки за изплатени суми, но от Дирекция Социално подпомагане му искат да издам сл.бележка за периода и да представи справка от Нап за подадени декларации 1.
Въпросът ми е, тъй като лицето ми донесе и заявлението от Соц.подпомагане, да попълня и него. Кой доход посочвам за брутен, този след НПР или сума по тази сметка? В декларация 1 е видно, че се отразява доходът след НПР. Примерно ако сумата по сметката е 100 лв, а след НПР 75 лв. Коя сума посочвам за брутен доход?

ХХХХХ

  • Публикации: 5995 / 872
Посочвате брутния доход. Той се взема при определяне на средния месечен доход на член от семейството. Посочвате го в месеца на плащане, независимо за кой месец се отнася.

bullet

  • Публикации: 55 / 0
Да, за заявлението разбрах и относно месеца на изплащане. Но издавайки служебна бележка за граждански договор, коя сума посочвам - сума по сметка или след НПР?

ХХХХХ

  • Публикации: 5995 / 872
Би трябвало брутната.
Нищо не Ви пречи да издадете сл.бележка във вид на таблица:
Месец    Брутен доход   НПР    Нетен доход

pmihaleva

  • Публикации: 948 / 98
Според мен след приспадане на НПР попълвате:

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица …
ЗДДФЛ
Раздел III.
Доходи от друга стопанска дейност
Облагаем доход
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

ХХХХХ

  • Публикации: 5995 / 872
Според мен след приспадане на НПР попълвате:

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица …

Аз бих подчертала "брутни"

Признавам, има много несвръзки между ЗСПД и ЗДДФЛ, които пораждат спорни ситуации /напр. дивиденти, доход на СОЛ, който не получава възнаграждение за личния труд/

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook