Приложение: Проверка за критерии за съставители на финансови отчети по ЗСч

16.03.2016, 21:34 7939 8

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


КиК Инфо

  • Публикации: 461 / 154
  • www.kik-info.com
  • Администратор на сайта
Целта на настоящата проверка е да определи дали едно счетоводно предприятие или физическо лице отговаря на изискванията от Закона за счетоводството, за да има право да съставя финансови отчети. Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от:
  • счетоводни предприятия;
  • физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия също трябва да отговарят на определени изисквания, посочени в Закона за счетоводството.

Допуска се изключение за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

http://www.kik-info.com/proverki/proverka-za-sastavitel-na-finansovi-otcheti.php

Важно: Тук коментираме само това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по трудово право, социално и данъчно облагане, моля ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.

miro7874

  • Публикации: 330 / 37
За съжаление към момента контролът от страна на НАП за тези критерии клони към нула.  Надявам се нещата да се променят и приложението да има повече потребители   :good:

bogpan

  • Публикации: 45 / 2
Как се попълва приложението в случаите, когато представляващите са повече от един човек с различна икономическа специалност и трудов стаж. Благодаря!

Катя Крънчева

Това става като натискате зеления бутон "Добави представляващ" и приложението ще Ви добавя място, където да попълните данните за следващите представляващи.

Биляна Г

  • Публикации: 1 / 0
Здравейте,
имам следния въпрос,завършила съм бакълавърска степен бизнес админицтрация,но средното ми е било счетоводство.Работя от 4 госини като оперативен счетоводител,въпроса ми е мога ли да изготвям финансовите отчети на фирмата на съпруга ми?
Ще бъда ли в нарушение?

Благодрая предварително.:)

Борислава Тончева

  • Публикации: 51 / 4
Кавичките при предмета на дейност не са коректни.
Търговеца-счетоводно предприятие може по друг начин да е записал същия предмет на дейност и това не го изключва от лицата, които могат да бъдат съставители.

Катя Крънчева

Относно проверката: погледнете в т. 27 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството какво следва да е включено в предмета на дейност:

§ 1. По смисъла на този закон:

27. „Счетоводно предприятие” е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.

Катя Крънчева

Но за да сме съвсем точни, направо цитирахме правното основание в самата проверка. :)

Борислава Тончева

  • Публикации: 51 / 4
Правното основание е ясно.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook