Консервация на ДМА

22.02.2016, 16:24 2655 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


ТАНИЧКА

  • Публикации: 150 / 2
При консервиране на ДМА се преустановява начисляване на счетоводни и данъчни
амортизации при определяне на СФР участват ли начислените амортизации?
При преобразуване на ДФР по чл.59 ал2 се намалява начислената данъчна амортизация и се увеличава данъчната стойност на актива къде следва да се посочи
във ГДД,


delphine

  • Публикации: 8777 / 1475
Re: Консервация на ДМА
Отговор 1 | 22.02.2016, 16:51
Изведени от употреба / временно /ДМА
/данъчни и счетоводни амортизации/


СС16 т.11.3
Консервиране – извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба.

Следователно временно изведените от употреба ДМА са консервирани.


Счетоводни амортизации
СС 4 т.6.2
Начисляването на амортизация се преустановява от месеца,следващ месеца,в който амортизируемият актив е изведен от употреба,независимо от причините за това.


Данъчни амортизации
чл.59 ал.1 ЗКПО
Начисляването на данъчни амортизации се преустановява,когато съответния актив временно не се използува през период,по-дълъг от 12 месеца.Начисляването се преустановява от началото на месеца,следващ месеца,през който е изтекъл срокът по изречение първо и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.ДМА не се отписва от ДАП.

чл.59 ал.2 ЗКПО
При определянето на данъчния фин.резултат за годината,през която е изтекъл 12 месечният срок по ал.1,годишната данъчна амортизация на данъчно-задълженото лице се намалява с размера на начислената дан.амортизация за актива през 12 месеца,през които активът не се е използувал.С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния аморт. актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация,както следва:
1.намалява се начислената данъчна амортизация на актива
2.увеличава се данъчната стойност на актива

Промените по т.1 и т.2 са само в ДАП без да се правят счетоводни записвания.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook