Отчитане на селскостопанската продукция – растениевъдство

28.11.2011, 12:27 16541 3

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


vesi7

  • Публикации: 302 / 46
1.   Първоначално признаване
Съгласно СС41-Селско стопанство, селскостопанската продукция при първоначално заприходяване се отчита по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба.  Най-лесният начин за определяне на справедливата стойност са борсите в страната – Софийска, Пловдивска, Русенска.
Разликата между себестойността и справедливата стойност се отчита като текущ приход или текущ разход, т.е. -  в отчетния период. Този текущ приход или разход е данъчно признат, когато цялата продукция е продадена или вложена през текущата година  При налична продукция към 31.12. този разход или приход ще бъде данъчно непризнат само в частта за селскостопанска продукция, налична към 31.12.
 - В случай, че справедливата (пазарната) цена е по-висока от себестойността на придобитата продукция:
Дебит с/ка "Продукция А"
   Кредит с/ка Разходи за производство на "Продукция А"
   Кредит с/ка Други приходи
- В случай, че справедливата цена е по-ниска от себестойността на получената продукция:
Дебит с/ка "Продукция А"
Дебит с/ка Други разходи
   Кредит с/ка Разходи за производство на "Продукция А"

2.   Обезценка на продукцията
След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската прозукция се оценява съгласно разпоредбите на СС 2 – Стоково-материални запаси.
това може да доведе до разлика в оценката на продукцията.
Когато тя е била заприходена по по-висока стойност и се обезценява :

Дт с/ка Разходи от последващи оценки на активи
   Кт д/ка Продукция А

Според доц.Г.Герганов това обезценяване не трябва да влияе върху себестойността на продукцията, затова той отнася обезценката към сетка „Ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност на земеделската продукция”, която в края на годината приключва със сметка „Други приходи от дейността”

Дт с/ка Ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност на земеделската продукция
   Кт с/ка Разходи от последващи оценки на активи

Дт с/ка Други приходи от дейността
   Кт с/ка Ценови разлики от формиране и промяна справедливата стойност на земеделската продукция


66DANI

  • Публикации: 29 / 0
А не може ли да не се прави преоценка, а да се заведе готовата продукция по себестойност. Така  после няма да се преобразува данъчната декларация

vesi7

  • Публикации: 302 / 46
Мисля,че по-горе ясно е записано:
1.   Първоначално признаване
Съгласно СС41-Селско стопанство, селскостопанската продукция при първоначално заприходяване се отчита по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба. 

Вие решавате да работите по Стандарт 41 или не.

irenabrili

  • Публикации: 6227 / 997
А не може ли да не се прави преоценка, а да се заведе готовата продукция по себестойност. Така  после няма да се преобразува данъчната декларация
В тази тема не се засяга въпроса за преобразуване на данъчната декларация, а за себестойността на продукцията в растениевъдството. Ако можете да заведете пшеницата в момента на жътвата по окончателно изчислена себестойност,  няма да имате нужда от завеждане по справедлива стойност и последващи изчисления.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook