Страници: 1 [2] 3 4
Бихте ли обяснили какви декларации подавате и къде?И ние сме регистрирани каго търговци на зърно от 05,11,2014 и ще ме улусните с тази информация.Благодаря Ви предварително!

Ако имате ВОП и ВОД с
.....Праговете за деклариране по потоци пристигане и изпращане за 2013г., са 240 000лв. и за двата потока, съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

.....Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2013 г. са за поток  изпращане  е  11 000 000 и за поток пристигания -  5 000 000 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

.....Прага за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 г. е 390 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г. 
сте длъжни да декларирате .Обикновено като преминете прага и не сте декларирали,НАП ВИ съобщава и ВИ глобява.

Да,за фактурите е ясно и точно!Но за протоколите не е уточнено за колони от 1 до 8а какво попълваме.Празни ли остават?

"8а. “Доставка по чл. 163а от ЗДДС”
В колона 8а “Доставка по чл. 163а от ЗДДС” могат да се въвеждат само кодовете, определени в ППЗДДС, а именно:
Код   Описание
01   Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС
02   Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС
Полето не е задължително за попълване."
Това е от инструкциите на НАП.
Аз се застраховам и попълвам клетка 8а и за протоколита по чл.117

Аз попълвам и за протоколите по чл117 колона 8а

Много Ви благодаря!И аз така съм отразила документите ,като получател по доставката - фактурата без стойност.
ЕООД-то продава закупената стока на гръцка фирма и издава фактура.Нея я отразявам в дневника на продажбите като ВОД.Притеснява ме дали трябва да попълвам  колона 8а ?

Благодаря Ви!

Моля Ви!Дайте мнение!Не ми е ясно фактурата,издадена от ЕТ-то дали трябва да я отразя в дневниците.

Попълвате Международна товарителница - CMR

Здравейте!За пръв път ще осчетоводявам сделка със зърно и Ви моля за помощ!Ситуацията е следната:
ЕООД рег.по З ДДС купува от ЕТ рег. по ЗДДС царевеца и получава фактура ,в която е означено неначисляване на ДДС на осн.чл.163а,ал.2.
ЕООД съставя протокол по чл.117 и самоначислява ДДС.В ДДС дневник покупки и продажби включваме протокола.
ЕООД-то продава стоката на гръцка фирма и издава фактура,която отразяваме в дневника за продажби като ВОД.
Правилно ли е?

Здравейте!Получихме писмо от НАП за несъответствие в подадени през 2009г и 2011г Д1 и Д6.Моля ,ако знаете ,помогнете ми с напътствия какво трябва да направя.Благодаря!


Извинявам се,защото това не е по темите от раздела ,но спешно ми трябва "Процедура за почистване на МПС".Моля Ви помогнете да открия такава.Нямам идея какво да правя?!Благодаря!

В система Интрастат не се отразяват кредитни известия, отнасящи се до бонуси, тъй като става въпрос за договореност между продавач и купувач за получаване на отстъпка за достигнат оборот, която не е еднаква за всички клиенти. Декларираната стойност следва да бъде в такива случаи пазарната стойност, т.е такава каквато би била при обикновена покупка или продажба
Съгласно чл. 53а от Наредбата за различните или специфичните правила когато купувачът връща стоки на доставчика, за които има издадено кредитно известие, те се декларират по система Интрастат като изпращания, като стойността съответства на данните от издаденото кредитно известие.

В случаите, когато купувачът получава кредитно известие, с което доставчикът на стоки одобрява отстъпка за купувача, след като фактурата е била издадена, и те се отнасят за специфично дефинирани и вече осъществени доставки на стоки, тогава купувачът е необходимо да отчете тези кредитни известия с подаване на коригираща декларация.

Кредитните известия се отразяват в Интрастат декларацията, когато са на стойност, надвишаваща прага за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт.

Моля Ви!Става въпрос за ВОП ,а не за ВОД.Извинете!дайте мнение дали да отразявам в ДДС дневниците и мес.интрастат декларация кредитно известие за промяна на цена .До сега не съм   имала кредитни известия!благодаря!
 

Всичко за ЗДДС » КИ за ВОД
#36, 09.08.2014, 14:53
Здравейте!За месец 06.2014г имаме ВОД с фактура.Отразено е в Месечната интрастат декларация и ДДС дневниците за месец 06.2014г.През месец 07.2014г получаваме CREDIT INVOICE DISCOUNT за промяна на цената,посочена във фактурата.Къде да отразя CR INV? :noexpression:

Багодаря!И аз го изчислих така ,но притеснението ми е, че се разминава броя на дните с тези в УП 2 - 27дни.

dalila,Вие как определихте 26дни?Калкулатора за ТС ли ползвахте?

В трудовата книжка пиша ТС и ОС  0 г.3м.26д. Правя УП 2 с период 11,01,2014 до 06,05,2014 и получавам  0г. 3 м.  27 дни???Моля, помогнете!

Благодаря Ви!Колебанието ми беше дали са 0г3м 26дни или 27дни.Лицето още не е подало документите си,защото събира други документи за стаж.Затова трудовата му книжка е при мен!

Страници: 1 [2] 3 4

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook