Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 448
Да ,прави сте! Това означава, че ще издадем фактура с ДДС - 20 %. Нали така?

Да.  :smile1:

Явява се износ, но не напуска страната ?!

Чл. 17. (1) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
........................ ...
Чл. 28. Облагаема доставка с нулева ставка е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.

Моля да ми кажете как да реагирам ....

...както са Ви съобщили в предписанията - това е правилния начин .
Срокът за корекция по електронен път е изтекъл.


Може ли да вписвам, или трябва в нова синя книжка?

Може - вписва се до изчерпване на мястото.

Фактурата с каква дата я въвеждам, дата септември или октомври?

С правилната дата, която фигурира в самата фактура.

Тяхното КИ не е данъчен документ съгласно българското законодателство. Не мисля, че следва въобще да го включвате. А относно Вашата фактура - отсрещната страна също не би я включила буквално, а би осчетоводила Протокол за самоначисляване на ДДС , което вероятно и правят. В Протокола се описва по коя фактура е съставен, но те как го съставят без фактура от Вас няма да ни занимава... :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=9870.0

Не мисля, че има някакъв нов Регламент по този точно въпрос. По-скоро с това КИ / или кредитна нота / Ви уведомяват за очаквани Ваши действия и Вие следва да си издадете фактура . Не може просто да платите и да си признаете прихода . Къде остава Протокола на отсрещната страна без Ваша фактура примерно ? Може да си самоначисляват ДДС-то на база тяхната кредитна нота, за да не са в нарушение, но не виждам причина да не издавате фактура.  :smile1:

Здравейте !
Принципно - правилно издавате фактура за дължимата сума към немската фирма. Издаваното от тяхна страна КИ явно е техният начин да не превеждат цялата сума, която сте договорили, а да я намалят с размера на КИ , представляващо тяхното възнаграждение.

Може би по електронен път ще приеме с дата 01.11.2019. Пробвайте. Ако пък се отиде на място ще Ви изпратят за разрешение от ИТ.

Другият вариант е да си направите ТД по чл.114 КТ както си е правилно и да оставите нещата в този вид - не сте видели и е допусната техническа грешка, а договорът си е ОК.

Може ли да се коригира вече подадено уведомление по чл.62 ал.5 от КТ - основание на договора -11 .Подадено е на 31.10.2019

Заличавате старото - подавате новото - това е в случая . Мисля, че в указанията за попълване на уведомлението беше написано, че не се коригира основание на договора / в буквалния смисъл с код корекция / .


а за м.11 - ще подпише нов ТД по втори ТД за допълнителен труд с друг работодател чл.111 от КТ във връзка с чл.68 ал.1 т.1 от КТ  - има вече регистрирано уведомление по чл.62 ал.5 от КТ - основание на договора -11,

В случая е било удачно да регистрирате договора по чл.114 КТ.

Чл. 114. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

Това съответства и на идеята на Програмата да не се отработват всички работни дни за съответния месец. Да коригирате ?

да се чете :
 Ако договорът е сключен за 8 часов работен ден и не е упоменат броя на работните дни за месеца по програмата без значение дали уплътнявате работното време на лицето ще следва да му изплащате все едно е отработил всички часове / дни за месеца.

"Този Втори ТД е по проект за две години за 17.5 дни работа всеки месец по 8 часа дневно с определена дневна ставка примерно 100 лева 
счита ли се това СОРВ"

Не, не се счита.
"може ли по първия основен ТД да остане на 4 ч. работен ден а по допълнителния ТД да бъде на 8 часа "
Да, може.

"как ще се подават Д1 по двата договора- ?"
в Д1 основният с 01, а другият 04.

За дните да кажат по-запознатите колеги. Ако договорът е сключен за 8 часов работен ден без значение дали уплътнявате работното време на лицето ще следва да му изплащате все едно е отработил всички часове / дни за месеца.


Нещо не разбирам аз описаната ситуация...
Въпросната фирма "управлява приходите от реклама "  - т.е. те извършват услуга на вас и Вашата фирма им дължи възнаграждение за тази услуга. Това разбирам, но не виждам как се "вързва" с това обяснение / ако е правилно / факта  , че те превеждат на Вас пари вместо Вие на тях. Едно е да кажете, че Ви превеждат по-малко пари с размера на КИ, а съвсем друго, че получавате от тях пари на стойността на КИ.
Може би Вие не обяснявате нещо, както трябва ?

Няма възнаграждение за личен труд. :blush:

След като няма възнаграждение за личен труд и лицето не реализира доходи увеличаването на осигурителния доход е безсмислено.
Хиксчето добре е обяснила нещата, а и тука има много теми по този въпрос. :smile1:

те ни издават кредитно известие и на база на това кредитно известие ни превеждат сумата по банка.

И сумата, която получавате е равна на тяхното КИ ли ?

Здравейте !
Разгледайте този материал, чийто източник е ТИТА - мисля, че ще е полезен като познание по темата . Така и няма обаче точен отговор, а по-скоро предлага размисъл за дискутиране на този неуреден от КТ въпрос.

Скрит текст :

Честит празник ! Бъдете здрави и успешни ! :give_rose:

...предполагам, че изпращането на автомобила на собствен ход фигурира някъде из договорните документи между двете страни.

Не е задължително, но би могло да го има и това да е в подкрепа на действията Ви. :smile1:

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 448

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook