Страници: [1]
Да, така е  :blush: Благодаря още веднъж за съветите!

Подавате описа фактура по фактура. Ако не можете технически да въведете в дневника 4531/709 трябва да потърсите друг вариант, който да е съобразен с програмата Ви.
Лично аз правя следното :
1: фактура по фактура
Дт 304              100
Дт 4531              20
Кт 401              120

2.304/401     - -100
3.401/709     -    20

Първата стъпка ми въвежда документа от описа в дневниците
Втората елиминира вече въведена от мене операция, която с първата стъпка дублирам
След третата на практика ми остава само въведеното 4531/709
Само да поясня, че втора и трета стъпка не ги правя документ по документ, а обединявам данните за всеки един доставчик и всъщност става доставчик по доставчик.
А може и да намерите Ваш по рационален начин. :smile1:
Да, определено така ми е много по-ясно  :give_rose: Но преди това сторнирам записванията, които съм направила преди регистрацията по ДДС.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=6081.0#top

Вижте отговор 7 / 28.11.2013
Благодаря Ви! Бях видяла тази тема, но не ми е ясно технически - ако записването е само 4531/709, как основата ще ми влезе в дневника, и това за всяка една отделна фактура ли е, при мен са около 20?

Да, начислен е при продажбата им.

Здравейте,
прочетох много теми по въпроса, но не ми се изясни добре, как точно трябва да включа фактурите от описа в текущия период в дневника за покупките.
Първоначално осчетоводени фактури за покупки на стоки 304/401 с цялата стойност.
Регистрация по ДДС - 17.08.2017, подаден опис днес 30.09.2017. Всички стоки са вече продадени и са реализирани приходи.
Как следва да осчетоводя фактурите, които съм включила в описа? Да си изтрия операциите преди регистрацията, и да направя нови с ДДС, включени сега в м.09? Аз съм представяла справки при регистрацията, в които тези фактури са включени към тяхната дата.
Благодаря предварително!

Здравейте,
извинявам се предварително че повдигам толкова стара тема, но казусът ми е сходен - изпращаме две лица, които не са служители на фирмата, но за в бъдеще ще представят нейни продукти, на обучение в чужбина за работа с тези продукти. Всички документи за това пътуване са издадени на името на фирмата. Освен доклад от тези хора, че са участвали в обучението, друг документ между фирмата и тях трябва ли да имам?
Благодаря!

Подадох декларацията по този начин, както ме посъветвахте - вписах получения наем само за периода когато е бил безработен, и съответно излезе известна сума за довнасяне. По повод на декл.6, не ми казаха нищо за подаване на такава, мисля че задължението излиза с подаването на ГДД.

Здравейте, бих искала да попитам, как да попълня колона 5.6 в случай, че доходът от наем е през цялата година, а лицето е безработно от средата на месец октомври, преди това е било наето по трудов договор?

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook