Страници: [1]
4-5 РКО на различни дати.Ако са на една НАП ги събира и третира като един

В дневника за покупки за м.01.2019 г. по погрешка е вписана фактура за покупка с дата 01.02.2019. Как да отстраня грешката/ мисля в дневника за 02.2019 да сторнирам грешният запис и да запиша фактурата вярно/ Но не зная дали ще ми свърши ралота за пред НАП

На на договор за управление и контрол

Здравейте,
Може ли някой да ми отговори на следния въпрос:

Член на СД получава месечен доход от 420,00 лева. Пенсионер е и не получава друго възнаграждение. Какъв е осигурителният му доход/ дружеството е акционерно и дейността му е холдингова и минимален осигурителен доход 1569 лева/.

От датата на която е издадено разпореждането за пенсия.Ако има надвнесени осигуровки - искане за връщане.

Здравейте!
Имам следният казус: Извършвам счетоводни услуги на дружество в което съм акционер с повече от 5%.Работя по трудов договор и съм осигурена  в друго предприятие.Не съм само осигуряващо лице.Може ли някой да ми каже какви осигуровки се плащат в случая и кой ги внася. С какъв код се посочват в Д 1 и Д 6

Благодаря на всички за отзивчивостта

мисля , е едобре така.Напишете си тетките и всичко ще стане ясно

Здравейте, някой знае ли как да оформя промяна на длъжностната характеристика,става въпрос за една и съща длъжност,добавя се материална отговорност

Колеги,
При възстановяването ни информацията за 01-2001 г- създадох д1 на софтуера на НОИ/ изтеглих го от архива на НАП/ но при подаването и в НАП ми я върнаха с текс т"Дублиран символ за край на файл или файл който не е текстов!88004"
Дискетата е създадена на Windwc XP“Липсващите записи,които възстановяваме са 53.
Ако някой е имал подобен проблем, моля да ми пише какво е направил.

Налага ми се да направя корекция на д1 за м.01.2001г. Къде мога да намеря софтоера.Става въпрос за 30 човека на трудов договор.

Колеги, може ли някой да ми отговори кой е правоприемника на Завода за бензинови двигатели / бивш Булгаррено/в Пловдив.От РУСО Пловдив връщат заявление за пенсия като искат да се издаде УП 3 за периода 1968-1971г. ,вероятно защото правия печат е един, а има прехвърляне по съвместителство от Булгаррено в завод за бензинови двигатели.
Предварително ви благодаря

През юли 2013 г. 1/3 от една стена на производствена сграда /цех/ е облицована с плоскости.стойността е около 18 хиляди лева.Как следва да се осчетоводи този разход-като производствен разход по поддържка на сградата или с увеличаване на отчетната й стойността .
Предварително благодаря за отзивчивостта Ви.


Точно така.Виж зддфл допълнителните разпоредби -дук е приравнен на трудови.

Имате право да си го приспадате от следващи дължими вноски или да ви го върнат.във вторият случай ще Ви направят данъчна ревизия.

Моля, да ми отговорите трябва ли да се публикува в търговският регистър ГФО за 2010г. на ЕООД без дейност.ЕООД е вписано в ТР на 15,12,2010 г.

Може ли някой да ми каже за 2010 г.в справката посочват ли се доходите по договор за управление и контрол и дохода на акционер,притежаващ повече от 5% от акциите, упражнил личен труд в дружеството.

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook