Страници: [1]
тр. да се увеличи неразпределената печалба с 1000 в отчета за капиталаи от там в баланса, за да съответства оборотната на баланса

може ли някой да ми даде съвет

пример: в отчета за капитала  осн капитал- 5
                                             неразпределена печалба 20
                                            печалба от текущата година 4
а по оборотна ведомост неразпределената се е натрупала приблизително 21 300
Надявам се ясно да съм обяснила.

заради закръгления в предходни години ми се е натрупала разлика между оборотната и отчета за капитала над 1000 лв. има ли начин да ги изравня тази година.

не е ли двойния размер т. е. 20 лв за ден без нощувка

още ме вълнува тази тема. При положение че застр,  са сключени през декември а засичнето с компаниите става през януари .Приходът за кога тр. да бъде отчетен

аз ги осчетоводявам като приход от финансиране

Имаме подписано споразумение по дело с наш контрагент да им изплатим неустойка за неизпълнение по договор. Смятам сумата по споразумението да я отнеса за разход. Понеже ще се плаща на разсрочено според вас какви счет. операции тр. да се направят

брокерът се отчита ежедневно на застрахователите и на база тези отчети се сборува сума за фактура. Засичнето обаче става в следващия месец

ако може и на мен да пратиш , че тази тема много ме вълнува

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook