Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 141
Въпреки грешката в ТД, вероятно сте разговаряли с работодателят преди започването и сама си знаете, че с връщането на замествания ще сте освободена. Поради грешката, работодателят търси вариант.

Като дойдат и поискат - вадите и давате, това е "на разположение" :)

...Въпреки статията, съмненията остават! :)

И все пак, американците са ходили на Луната.

ПП Извинявайте, с най-добри чувства, но не се сдържах :)

...да продавам свое ръкоделие...
Не знам какво точно ръкоделие правите и продавате и в какви количества и суми, но е много вероятно приходите ви да са по-малко от разходите, съпътстващи легалната продажба. Не изкарвате ли по няколкостотин лева на месец чисто (продажби минус разходи за материали и т.н.) може би не си заслужава. Правили ли сте си такова изчисление?

За отчетени, сигурно ще бъдат отчетени, ама това "ако внесеният капитал не ги покрива" малко ме притеснява :) Толкова ли е малък капитала?!?

Ако няма продажби не се вади дневен отчет.
Може да погледнете и наредбата, ще е полезно, ако ще имате дейност.

Има два вида - касова книга за касовия апарат и касова книга за сметка "Каса".

Първата се води от момента, в който е въведен КА и в нея се вписва (само) оборота по КА. Чувам, че при определени условия, вече не е задължителна.

Втората, за която не съм сигурен, че е задължителна, се води за движението на парите в "желязната каса", така да го кажа, и съответства на движението и салдото по сметка "Каса". Там се описват влезлите и излезлите пари в "желязната каса", зо което се съставят ПКО и РКО.

Например, сутринта от "желязната каса" се вадят сто лв и се слагат в чекмеджето на касовия апарат, за ресто. Пише се РКО и тези сто лв се вписват като разход в книгата за желязната каса. В същото време се въвеждат служебно в КА. Нека през деня имаме оборот (приход) от продажби с КА - 66 лв. Вечерта, след затваряне на търговския обект и пускане на дневния отчет (оборотът 66 лв вписваме в касовата книга на КА) от чекмеджето на КА взимаме 166 лв и ги заключваме в желязната каса. Пишем ПКО за 166 лв и го вписваме в касовата книга. Тава е само примерно, зависи от организацията на документооборота във фирмата.

Ако съдружникът е внесъл 1000 лв в желязната каса, то тези пари нямат нищо общо с оборотите от продажби и с касовия апарат, затова се вписват само в касовата книга на желязната каса. И се осчетоводяват по Дт на сметка "Каса".

Нещо такова.

ЗДДФЛ Чл. 18. (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Ако този текст е актуален (понеже лекса не работи и го взимам от друго място) би трябвало облекчението да влиза и в юлската заплата.

Е, това вече май отива в сферата на незаконното.

Ами... намирате му "съществени" грешки при писането (макар че в медицината е опасно), не може да пусне принтера и т.н., правите му (документално) забележки, предлагате му (документално) обучение, което той (документално) отказва... знам ли, такива неща.
Всъщност, при такъв начин на освобождаване някой пита ли "защо"?

Преди години платихме лечение на колега от фонд СБКО, но при нас има такова нещо (СБКО) от много години. Във вашия случай едва ли ще мине.

Много е вероятно този бонус да не е с "постоянен характер", и ако не е - без него. Този бонус регламентиран ли е някъде? Явно в договора не е.
Кодът 112 е някакъв служебен код в ТРЗ-програмата.

Плащане за "стаж" няма ли? Ако има - той се включва.

Това не трябва ли да го реши шефът? Аз бих обяснил какви са "рисковете" и предвид това, че най-вероятно тротинетката ще се използва и за лични цели бих насочил разговорът към непризнаване на ДДС-то. Но това е вариант, при който парите не са мои и съвети се дават лесно :)

Нямате ли счетоводна политика, в която да е посочен праг за този вид активи? Според този праг ще я заведете като ДМА или на разход.

Според мен, ако сте имали предишни работи (преди последната), и ако книжката е приключена при тях, и ако работите са били сходни със сегашната - трябвало е да ги зачетат за клас.
За последната работа - нямало е приключена книжка и затова не са зачели стажа. Малко е буквализъм, но не смея да кажа, че са сгрешили. По същата причина за последната работа може да зачетат стажа след момента на представяне на приключената книжка, а може и от началото. Поговорете нормално, без "претендиране", с ЛС или шефа, може да се оправят нещата. Стават грешки, например да се е изгубило изчислението...

Не знам отговора, но насрещната страна брак ли ви връща? Не ви ли връща стоки, които вие ще анализирате и установите за негодни и ще бракувате?

Гледам, че масово за МОЛ се пишат ръководителите/управителите, а както казва ХХХХХ МОЛ си е баш склададжията или друго лице, на което е писано в ДлХ.

Най-общо - само здравните - внасяте ги при работодателя, той ги внася в НАП.

Ехеее... поне договорът си, имената си, да беше прочело лицето...
Аз съм си създал навик да ги карам да четат и проверяват от-до, че колкото и да гледаш, все нещо може да има накриво.

Ако Вие си имате фирма ще трябва да си имате и счетоводител. Той ще отговори на въпросите Ви.
Човекът си има стратегия, счетоводител не му трябва :)

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 141

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook