Страници: [1]
Здравейте!  Тъи като сме ЮЛНЦ Читалище и до момента билетите или еднодневни карти за градски транспорт, който се използват за служебни цели са били осчетоводявани само с РКО.  Това са разходи свързани с  нестопанска дейност на Читалището.

Имам питане :
1.   дали се признават за разход билетите и еднодневните карти тъй като фактура няма как да се извади?
2.  по този начина РКО със закупените билетите се описва в касовата книга? Това правилния ли е?
Или 
3. Трябва  към всеки РКО за има съставен протокол от комисия: Гл. секретар и касиер подписан за изразходваните средства? За да е признат разход.
 :no:

.Здравейте!
 През м. 11 и 12 2018г ЮЛ изплаща наем за недвижим имот  на ФЛ. ЮЛ наемател не удържа данък през четвърто тримесечие  и не внася авансово данък и съответно   Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не  подава. Въпросите са ми :
1. За последното тримесечие на 2018г. ЮЛ трябвало ли е да подаде  Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО? След като не е удържан авансов данък?
2. ЮЛ подава  Справка по чл.73 ал. 1 за изплатени доходи на ФЛ?

Много благодаря  :flowers:

Здравейте!
Днес забелязах че при подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018г съм пропуснала да попълня в увеличение и намаление амортизациите.  Мога ли да коригирам декларацията и отново да я пусна? След като я пусна с новите данни ще замести ли новата декларация със старата или в системата ще има две декларации? Все още има  време до крайния срок.

Здравейте! Имам питане относно следния казус:
ЮЛНЦ - Читалище получава дарение на книги от анонимен дарител за библиотеката.
Направени са следните неща:
1. Направена е заповед за придобиване на библиотечни материали и е избрана комисия в състав от трима души
2. Направен е  Акт за придобиване на библиотечни материали, постъпили без съпроводен документ
3. Осчетоводява на дарението:
Д/т  209 - Др. дълготрайни книги - библиотечни книги
               К/т 713 - Приход от дарение в натураИзвинявам се за но въпроса ми е в правилно ли е всичко това? Тъй като има много малко информация за ЮЛНЦ.  Ако има някои колега сблъсквал се с подобен казус моля за съдействие.

Здравейте! Имам питане относно следния казус:
ЮЛНЦ - Читалище получава дарение на книги от анонимен дарител за библиотеката.
Направени са следните неща:
1. Направена е заповед за придобиване на библиотечни материали и е избрана комисия в състав от трима души
2. Направен е  Акт за придобиване на библиотечни материали, постъпили без съпроводен документ
3. Осчетоводява на дарението:
Д/т  209 - Др. дълготрайни книги - библиотечни книги
               К/т 713 - Приход от дарение в натура

Правил

Извинявам се, че не съм се изразила накрая неправилно.
Прага на същественост според ЗКПО е 700 лв. а ЮЛНЦ е малко по различно счетоводството.
 

Здравейте!   ЮЛНЦ - читалище закупува лаптоп на стойност 680,00лв.(със ДДС) Въпросите са ми :
- тъй като е под стойностния праг за признаване на дълготрайни активи отразявам го като разход:
                      д/т 601   /   401  к/т
                      д/т 401   /  501  к/т
-  задбалансово трябва ли да го осчетовявам? Ако трябва какви са записите?
-  със складова разписка го въвеждам в инвентарната книга?

или  как се процедира при закупуване на ДМА под прага на същественост при ЮЛНЦ?

    :hmmm:При отваряне на файла ми изписва
The archive is either in unknown format or domaged
Има ли някои друг такъв проблем?

Съгласна съм delphine да го изплатите на наследниците

Това с признаването не го разбрах. :noexpression:
От датата на изписването.
При отсъствията поради болест, мисля че в някоя от подточките на т. 16 беше, при мен си излиза автоматично.
Успех и късмет!
Благодаря за критиката на P.G.H.R. за признаването :yes3: Просто в един от материалите които четох имаше коментари относно от коя дата дата на раждане или дата на изписване.


Благодаря  P.G.H.R. :bow:
Данните ще се подават от две места и тъй като ще  подавам документи  за СОЛ, който е осигурен за ОЗМ.
Искам да попитам относно СОЛ:
 1. Тези 15 дни как се водят при тях? Отпуск или Болничен?
От прочетеното до момента тези дни се признават се или почва да тече от датата на изписването.
2. Къде в декларация 1 се отразяват 15-те дни отпуск?Тъи като не съм се сблъсквала с подобен казус и след  питане на   служител от НОИ съм много объркана, която каза че самоосигуряващото се лица нямат такива права.. Ще съм Ви много благодарна ако ми помогнете да си доизясня някои въпроси относно самоосигуряващото се лице.
1. Това лице тъи като е самоосигуряващо се  тези 15 дни води ли се на работа?
Отпуск ли?
 2. Необходими документи които трябва да подаде като самоосигуряващото се лице:
  - Заявление-Декларация за изплащане на парично обезщетение  при раждане на дете на основание чл. 50 ал. 6 КСО до 15 дни
  - Декларация - банкова сметка за изплащане на парич. обезщетение и помощи от ДОО
  - Акт за раждане на детето
4. Други документи подават ли се?
5. Документите се носят в НОИ до 10 число следващ месеца или по точно до 10.07?

Здравейте! :hmmm:
 Имам имам няколко въпроса относно бащинство - обезщетение.
 Баща които е и на  трудов договор и самоосигуряващо се лице има ли право на парично обезщетение при раждане на дете?
Ако има право и на двете места ли трябва да подаде документи?Благодаря!

Здравейте!  Има закупен актив от ЮЛНЦ на стоиност 200лв. с касов бон, няма фактура. Касиерката е издала РКО, но спора е този разход признава ли се без фактура?


 Здравейте! :hmmm:
Въпросите може да са елементарни, но съм новак а и до момента не съм се сблъсквала с подобни казуси и затова моля за съдействие. Имам фактури за покупки на резервни части, плащането е в брой, дата на фактура дата на данъчно събитие  е една дата а касовия бон е със съвсем друга дата.
 Едната фактура  е с дата 05.02, данъчно събитие 05.02, но касовия бон е с дата 27,02. Друга фактура  с дата 16.02 данъчно събитие 16.02,а. касовия бон е с дата 27.02
 и фактура  с дата 19.02 данъчно събитие 19.02,а. касовия бон е с дата 27.02.
Има ли някакъв срок между дата на фактура, дата на  данъчно събитие и касов бон? Ако има какъв е той?

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook