Страници: [1] 2
Данък личен труд в Д6 за месеца е с код 8 ?

А да ,сега си видях грешката ,ама нали се занимавам само  с лекари всичко ми избива на здравно. И един страничен въпрос-командировъчните на СОЛ във връзка с личен труд са принципно като на тези на ТД/не се декларират, не се облагат/ само в код 10500 и  41200 на ОПР в НСИ

Каква Ви е идеята да не вадите ЗОВ от сумата за получаване и защо има опция само за ЗОВ , а не и другите ДЗПО,ДОО ? И нещо се обърках ,ако сте му внесли през фирмата ЗОВ на СОЛ после СОЛ как ви ги възстановява. Осигуровките на СОЛ по ЕГН , а данък лич.труд през ЕИК?  Предполагам лич. труд през 602 е аналитично на всеки съдружник и управителя. Лич.труд на управителя  е в код 1600 в справката за труд  , а в ОПР в 31120/разходи за ГД и хонорари/ нали ?

В доп.разпоредби на ЗДДФЛ т 26 и)  пише че личния труд се отнася за съдружници с повече от 5на 100 от капитала , т. е ако притежава 1дял не може да е самоосигуряващ с личен труд.Така ли е ?  Не пише така обаче в КСО чл4 ал 3 т 2

Прочетох цялата тема и особено последните отговори. От 01.7.2019 имам СОЛ с личен труд и  Микроинвест ми прави ведомост на самоосигуряващ ,като от сумата за личен труд/1250/ си вади осигуровките/върху 1250/  и авансовия данък и посочва чистата сума за превод по сметка. Данъка е  в 31А на Д1/код 12/. В Д6 включва само данъка - код 8 т.16 .
604/493 личен труд 1250лв
493/    461/1   ДОО
493/    461/2   ЗО
493/    461/3   ДЗПО
493/454           ДОД
493/503           чиста сума
Виждате ле някъде грешка?

В едно тълкуване пише:" Реално положеният личен труд трябва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно счетоводната операция" Какъв документ  визират според вас  ?

Отново повдигам темата. При трима съдружници/единия е вписан като управител/, другия притежава  1дял , третия 1/3 дялове , всички да са самоосигуряваши с личен труд. Как се оформя личния труд- решение на ОС ? Какво издават като документ при получаване на парите от личен труд? Освен това искат да им внасям личните осигуровки  и данъка и да им превеждам на карта остатъка от личния труд/за да няма довнасяне с ГДД/. Май не е много редно  но кой ще го направи на проблем?

Смятате ли че може да се ползва амбулаторен лист от очен лекар ,че лицето има зачервяваве и сълзене при работа с компютър и се препоръчва преустановяване работата с компютър да дълъг период от време./невъзможност за извършване на работата/. Къде в този случай бих била уязвима?

Освен лицето/ което няма да го прави на проблем-идеята е негова/ ,някоя институция би ли се заинтересувала от случая и искала документи, напр. Инспекцията по труда

Споделете мнение или опит за: имам служител ,който иска да бъде освободен по чл 328 ал 1 т,5 /. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата/    или т,12/при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.  Някой може ли да ми разтълкува какво включват  тези точки. Лицето работи като медицински секретар т.е  пише в компютъра това което диктува доктора. Не мога да променя ДХ/ например да искам сертификат за нещо/ защото имам и друг служител на същата длъжност. Дайте съвет?

Ако лицето е пенсионер -по ГД може само ЗО нали?

Разбирам какво имате предвид, т.е  най-добре да се опише разпределението по равно /не според дяловете/ в дружествения договор и да се обяви в ТР. Ще го направим за да е ясно при следващо разпределяне на дивиденти до края на годината    / разпределят се на 5-6 пъти в годината когато си искат/ . Въпросът ми е за вече получените суми с въпросното решение от 6.2019 ще има ли проблем при проверка. Споделете опит или мнение.

Това "ако  не е уговорено друго" не може ли да се приеме само с решението на общото събрание. Мислите ли че данъчните ще го оспорват при евентуална проверка, нали са си внесли данъка, всички са съгласни, подписали са се. Принципно кой би направил проблем?

ООД с 3ма съдружници. В дружествения. дог. е записано че имат право на дивиденти съобразно дяловете и до сега са разпределяни така. Сега ми дават решение на общото събрание за разпределяне на дивиденти за 2018г по равно. Може ли така? Ако направят промени в друж.дог. той трябва ли да се обяви в ТР.

Нямаме софтуер, Това ,че не задължително сигурно ли е?


Срокът за деклариране на самоосигуряващо се лице е 7 дни. До момента имам съдружник по ДУК ,но от 01.07.2019 трябва да е самоосигуряващ с личен труд. Как се смятат тези 7дни. Закъсняла ли съм ако пусна заявлението на 08.07.2019 считано от 01.07.2019

Как да тълкувам чл.27 ал.3 от Наредба Н-18  :   "Задължително се  програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите :
1. Отнасящи се към данъчна група А  "
В една лекарска практика как да кодирам с цена всички услуги, като всеки специалист си има различна цена за първичен и вторичен преглед и много видове манипулации, а пък в лабораторията има поне 150 изследвания с различни цени.
Някой занимаващ се с лекари правил ли го така подробно?

В момента е на ДУ с МОД за дейността 1045,това е и брутната сума- чисто 810,9лв
осиг . работодател 198,76лв. Общ разход на фирмата 1243,76. Как да ги нагодя по същия начин, като при самоосигуряване и личен труд пак фирмата ще плаща осигуровките ,но няма да са разход.

Хайде пак: лекар ,съдружник-управител по решение на ОС  в ООД се осигурява по ДУ/защото възнаграждението и осиг.са разход/. Другите трима лекари съдружници са на ТД. Как да се осигурява управителя за положения личен труд като лекар .Не желае да е самоосигуряващ, иска си заплата всеки месец и командировъчни като останалите. Не могат да назначат друг защото изискването на здравна каса е да е лекар. Може ли да има и ТД във фирмата за да си работи като лекар и без това не прави нищо като управител.Дайте съвет?

Страници: [1] 2

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook