Приложение за командировъчни в чужбина (+английски)

Чрез приложението за командировъчни в чужбина можете да издавате наведнъж документите на български и английски език, съобразени с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (Наредбата) и Кодекса на труда (КТ). Приложението издава съответните документи при дългосрочни и краткосрочни командировки, при командировки на бременни служителки и документи за информирането по чл. 127, ал. 4 и ал. 5 от Кодекса на труда. Следвайте инструкциите и подсказките при въвеждането на данните автоматично и едновременно бихте могли да отпечатате:

  • Заповед по чл. 5 и сметка по чл. 35 от Наредбата
  • Отчет и доклад по чл. 38 от Наредбата
  • Съгласие на служителя по чл. 121, ал. 2 от КТ
  • Съгласие на служителка по чл. 310 от КТ
  • Писмено информиране от работодателя по чл. 127, ал. 5 от КТ
  • Писмено информиране от работодателя по чл. 127, ал. 4 от КТ

Приложението е обвързано с общия случай на командироване и с командировъчните от Приложение № 2 от Наредбата, тоест не важи за командироване на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, екипажите на "Авиоотряд 28", екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме, екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав.

Издаваните документи са на български език, на английски език, както и двуезично.

от
Данни за предприятието
Грешен ЕИК.
Данни за лицето
Грешен ЕГН.

Това е държавата, в която по принцип работи лицето.
Период, дестинация и задача
до
дни
Финансови условия и сметка по чл. 35 от Наредбата
Всички разходи свързани с тази командировката за сметка на предприятието.
1. Дневни пари
Изчислена сума на ден
1 EURBGN
Общо за дни
2. Квартирни пари
3. Пътуване и пътни пари
4. Други разходи
Разход
Добави ред
или Изчисти

Facebook група

Харесайте ни във Facebook