Приложение: Лично ползване и данък разходи в натура по ЗКПО

С това приложение можете да изчислите данъка върху разходите в натура при смесено ползване за лични и фирмени цели на:

  • превозни средства;
  • недвижими имоти;
  • активи, различен от превозно средство и недвижим имот.

Повече виж тук и тук.

Покажи повече

С данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.
Данни за личното ползване
Разходи
лева
Други свързани месечни разходи
ОписаниеСума
лева
Добави ред
База за разпределение на дела на личното ползване
км.
км.
%
Данни за предприятието
* незадължителни полета
Грешен ЕИК.
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook