Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117

Приложението изчислява ДДС върху личното ползване, ако даден служебен актив се ползва и за лични нужди. Приложението се използва, ако при придобиването е било упражнено право на данъчен кредит.

Приложението издава едновременно:

  1. Подробна калкулация с база за разпределение, данъчна основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка върху личното ползване;
  2. Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3.

Приложението не се използва, когато е било упражнено право на данъчен кредит пропорционално на служебното ползване по чл. 71а, 71б или 73б. Повече виж тук и тук.

Данни за личното ползване
лева
за които е ползван данъчен кредит
%
Свързани месечни разходи, за които е приспаднат дан. кредит
ОписаниеСума
лева
Добави ред
Методика
База за разпределение на дела на личното ползване
%
Данни за предприятието
от
Грешен ЕИК.
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook