Безплатно фактуриране без нужда от СУПТО и връзка с касов апарат

Приложението за онлайн фактуриране на КиК Инфо не е нужно да е СУПТО и да е свързано с касов апарат, защото не съхранява в бази данни никаква информация за количества, цени и продажби. Виж повече информация тук. За издаване на проформа фактура тук.