Проверка за задължителен одит на ЮЛНЦ

Настоящият тест има за цел да определи дали ЮЛНЦ задължително подлежи на финансов одит за 2017 година от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Важи само за ЮЛНЦ, определено за осъществяване на общественополезна дейност и вписано в Централния регистър при Министерството на правосъдието
Данни за 2017 година
лв.
лв.
лв.
или Изчисти
В момента тук са: 1 гост
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook