Проверка: Категория на група предприятия по ЗСч

Законът за счетоводството въвежда следните групи предприятия: малки , средни и големи групи. Настоящата проверка определя групата на предприятията след попълване на данни за балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала на консолидирана основа.
Консолидирани данни на групата към 31.12.2015 г.
лв.
лв.
бр.
Консолидирани данни на групата към 31.12.2016 г.
лв.
лв.
бр.
или Изчисти
Счетоводни услуги

Facebook група

Харесайте ни във Facebook