Приложение за издаване на протоколи по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Можете да издавате един или наведнъж множество протоколи по чл. 117, ал.2 от ЗДДС. За да издавате много протоколи наведнъж, то свалете макетния на файл, попълнете данните и го прикачете в приложението.