Приложение: ДДС процедура и Приложение № 6 от ППЗДДС

Приложението се използва при възникване на ДДС за възстановяване за проследяване на процедурата за приспадане в следващите периоди. Модулът автоматично попълва Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС "Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност", ако и когато изчисли, че има приключила процедура в някой от следващи въведени месеци. (Приложението е съобразено с писмо от НАП с Изх.№ 24-39-36/22.04.2016 г. относно начина на попълване на ред 14 "Остатък за възстановяване" от Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС.)
*СД - справка-декларация по ЗДДС

на ДДС за възстановяване
(в кл. 60 от СД)
Резултат за февруари 2017 г.
лева
възстановяване
 
Резултат за март 2017 г.
лева
 
Резултат за април 2017 г.
лева
 
Добави следващ месец
или Изчисти
В момента тук са: hrissgeorgi

Facebook група

Харесайте ни във Facebook