Чек лист Приключване 2018 и Срокове 2019 г.

Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. След това може да отпечатате Чек лист Приключване 2018 и Срокове 2019 г. за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.

Чек лист Приключване 2018 г. и първи срокове 2019 г.

До 01 януари 2019 г.

До 10 януари 2019 г.

До 31 януари 2019 г.

До 25 февруари 2019 г.

До 15 март 2019 г.

До 31 март 2019 г.

До 15 април 2019 г.

До 30 април 2019 г. (за 2018 г.)

До 30 април 2019 г. (за 2019 г.)

До 30 април 2019 г. (за пенсионноосигурителни и застрахователни дружества)

До 30 юни 2019 г.

Данни за предприятието (незадължителни полета)
или Изчисти