За последните 30 дни 242 627 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Ограничения във възнагражденията по ДУК и данъчно третиране по ЗКПО

Ограничения във възнагражденията по ДУК и данъчно третиране по ЗКПО

15.04.2015 281
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - д.е.с., рег. одитор 1. Има ли ограничение при определяне възнаграждение...
Финансовите коефициенти в годишния доклад за дейността

Финансовите коефициенти в годишния доклад за дейността

06.04.2015 516
Петър Петров, MCs, бизнес консултант PETROV & Co. Законовата регламентация, отнасяща се до съставянето на годишния доклад...
още Казуси и статии

Следете ни във Facebook за актуална информация