За последните 30 дни 177 489 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Документална обоснованост на стопанските операции

Документална обоснованост на стопанските операции

01.10.2015 141
Отговаря Христо Досев - д.е.с., регистриран одитор Имаме служебен автомобил 5 места на оперативен лизинг....
Определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо чужестранно лице

Определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо чужестранно лице

24.09.2015 473
Андрей Александров – адвокат, д-р по трудово и осигурително право Въпрос: Чуждестранен френски гражданин, притежаващ...
Отписване на активите със стойност под прага на същественост заведени като ДМА

Отписване на активите със стойност под прага на същественост заведени като ДМА

15.09.2015 613
Виолета Кръстанова Управител Счетоводна компания "Дебал" ЕООД За отписването на неправилно заведените като дълготрайни активи...
Какво представлява данъчната възвръщаемост от чужбина?

Какво представлява данъчната възвръщаемост от чужбина?

09.09.2015 563
Присъединяването на България към Европейския съюз откри много атрактивни пазари на труда за българите, не...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за държавните помощи

Проект на Закон за държавните помощи

25.09.2015 124
Предложеният проект на Закон за държавните помощи (ЗДП) е изготвен от Междуведомствена работна група в...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и Плана за действие към нея
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация