За последните 30 дни 183 894 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Поредност за ползване на отпуски за минали периоди

Поредност за ползване на отпуски за минали периоди

22.07.2015 455
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Има ли задължително изискване за поредност при ползване...
Данъчно третиране на униформено облекло

Данъчно третиране на униформено облекло

09.07.2015 553
Отговаря доц. д-р Али Вeйсел - д.е.с. Фирма, която се занимава с поддръжка на луксозна...
Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

01.07.2015 431
Отговаря Христо Досев – д.е.с. Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва...
Служебно правоотношение през време на отпуск по трудов договор

Служебно правоотношение през време на отпуск по трудов договор

22.06.2015 838
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Работя по трудов договор в държавната администрация. Мога...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване датата 7 юли за професионален празник на митническия служител
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

28.07.2015 47
Предложените промени произтичат от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от...
План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

23.07.2015 80
Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Протоколно решение №...
ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

22.07.2015 73
 
Стратегическа цел в областта на политиката по социална закрила и равни възможности е гарантиране...
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация