За последните 30 дни 175 954 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Договор за поръчителство

Договор за поръчителство

27.11.2015 155
адв. Росен Димитров Адвокатска колегия – гр. Пловдив “Преди години подписах едни документи в банка....
Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

26.11.2015 65
Нина Манолова– адвокат Въпросите, които поставя дисциплинарното производство, могат да бъдат разделени на две групи:...
Представителство, упълномощаване и пълномощно

Представителство, упълномощаване и пълномощно

11.11.2015 494
адв. Росен Димитров Адвокатска колегия – гр. Пловдив Представителство има, когато от името и за...
Наследяване на Едноличен търговец

Наследяване на Едноличен търговец

09.11.2015 951 1
адв. Димитър Кавалджиев Регистрацията на Едноличен търговец (ЕТ) е най-бързия, най-лесния и най-евтиния начин едно...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Вчера 19
Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители има за цел да въведе в българското...
Проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

27.11.2015 30
Проектът на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката за определяне на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

19.11.2015 92
Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на...
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация