За последните 30 дни 287 503 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Рискове при покупка на недвижим имот

Рискове при покупка на недвижим имот

Вчера 51
адв. Димитър Кавалджиев Покупката на недвижим имот почти винаги е свързано с подробно проучвaне и...
Отпуски на държавните служители

Отпуски на държавните служители

10.02.2016 48
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Държавен служител ползва неплатен отпуск за отглеждане на...
Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестра

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестра

26.01.2016 255
Доц. д-р Бойка Брезоева - регистриран одитор МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове...
Корекция на дублирана декларация образец 6

Корекция на дублирана декларация образец 6

21.01.2016 785 1
Отговаря Аспасия Петкова – експерт по осигуряване Въпрос: Физическо лице едноличен търговец има дублирана декларация...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

04.02.2016 79
Предложението цели оптимизиране на дейностите по регистрация на цените на тютюневите изделия, като се предлага...
Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

04.02.2016 74
 
Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

12.01.2016 223
Анализът на параметрите по изпълнението на бюджетите на общините очерта редица проблеми и потвърди необходимостта...
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация