Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на професията по НКПД 2011.

Актуализации на НКПД 2015
Заповед № РД 01-933 / 19.12.14 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на нови длъжности и промяна в кодовете на някои длъжности в НКПД, в сила от 01.01.2015.

Архив: Система за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011.

коднаименование на професията

74132005 Кабелен муфаджия

72152005 Каландрист

72112035 Калибровчик, валци

72152006 Калибровчик, телове и проводници

43112001 Калкулант

53291004 Калолечител

71132002 Каменар

71132003 Каменар, каменна зидария

71132008 Каменоделец

71132007 Каменоделец на паметници

71132009 Каменоделец, облицовки

71132004 Каменодълбач

71132005 Каменоредач (оформител)

71132006 Каменотрошач

51621001 Камериер/камериерка

51621003 Камериер/камериерка, хотел

71262008 Каналджия

43212006 Кантарджия

83122007 Кантонер, железопътна линия

26369007 Капелан

31524006 Капитан на влекач

31523025 Капитан на катер

31524001 Капитан, кораб

31524002 Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)

31524003 Капитан, плаващо техническо средство

31524004 Капитан, пристанище

31524005 Капитан, яхта

51202005 Карвинг-декоратор

24236009 Кариерен консултант

26518007 Карикатурист

21656005 Картограф

73232003 Картонажист, овлажняване на книжни материали

73232004 Картооформител

44113001 Картотекар

93320002 Каруцар

52301001 Касиер

42111013 Касиер, гише в съобщенията

43112002 Касиер, домакин

42111014 Касиер, обменно гише

43112003 Касиер, счетоводство

42121003 Касиер-приемчик, тотализатор

34353003 Каскадьор

75112022 Категоризатор, животни

72112036 Катодчик

33433012 Квестор

75412004 Кесонен работник

22646004 Кинезитерапевт

35213019 Кинематограф

51642010 Кинолог

35213011 Киномеханик

81312044 Кислородчик

73222001 Клавиатурист, релефноноборна машина

21126003 Климатолог

51530005 Клисар

26590012 Клоун

72222012 Ключар

11119018 Кмет, кметство

11119016 Кмет, община

11119022 Кмет, район

11113024 Кметски наместник, община

73232005 Книговезец

73232006 Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)

44152004 Книговодител

72211001 Ковач

73132007 Ковач, златна бижутерия

72211003 Ковач, инструменти

72131009 Ковач, котли/казани

72131010 Ковач, мед

72211002 Ковач, подковаване на животни

93290011 Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)

75351003 Кожар

75351004 Кожар, манипулант

75351005 Кожар, стригач

75351006 Кожар-полировач на кожи

75312010 Кожухар

51422002 Козметик

72112037 Коксосортировач

93320003 Колар

75112023 Колач, животни

26426010 Колонист

73162015 Колорист, стъкло и керамика

31524024 Командир на моторен катер

54123013 Командир, екип

54123014 Командир, отделение

54123015 Командос

26426011 Коментатор

26590013 Комик, цирк

71331001 Коминочистач

42132001 Комисионер, заложна къща

33243005 Комисионер, кораби/пратки

33243006 Комисионер, пътувания

33243007 Комисионер, стоки

51620005 Компаньонка

93290001 Комплектовач

75222010 Комплектовач, мебелен обков

26528023 Композитор

35123005 Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер

21668001 Компютърен аниматор

35113002 Компютърен оператор

35123004 Компютърен техник, анализи на компютърни системи

35123003 Компютърен техник, бази данни

72112038 Конверторчик

51121001 Кондуктор

26517006 Консерватор/реставратор

21446046 Конструктор на плавателни съдове

26516002 Конструктор, кукли

31193002 Конструктор, професионално обучение

11127041 Консул

33223005 Консултант (промотьор), продажби

51422007 Консултант по отслабване

24216008 Консултант по управление

25226006 Консултант, администриране на системи

26356019 Консултант, деца и младежи

22653003 Консултант, диетично хранене

26417009 Консултант, драматургичен

33593012 Консултант, държавна администрация

21336004 Консултант, екология

22653004 Консултант, здравословно хранене

25136005 Консултант, интернет програмиране

25296004 Консултант, компютърни престъпления

35123006 Консултант, поддръжка на информационни технологии

35123007 Консултант, поддръжка на софтуер

31193060 Консултант, превоз на опасни товари

24346004 Консултант, продажби ИКТ

42213001 Консултант, пътнически транспорт

25116007 Консултант, САП

25296005 Консултант, сигурност на данни

35143005 Консултант, управление на уеб сайт

24136006 Консултант, ценни книжа

34113009 Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите

51123002 Контрольор по редовността на пътниците

43233012 Контрольор, автомобилен транспорт

43233013 Контрольор, влакове

31193051 Контрольор, железен път и съоръжения

43212007 Контрольор, запаси

42123007 Контрольор, казино

75433010 Контрольор, качество

75432009 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

31154062 Контрольор, корабоплаване

33533010 Контрольор, пенсии

44123002 Контрольор, поща

44123003 Контрольор, пощенска служба

44123004 Контрольор, пощенски склад

43233014 Контрольор, самолети

43233015 Контрольор, служба за въздушни превози и услуги

43233016 Контрольор, товаро-разтоварна дейност

75361002 Конфекционер, обувки (ръчно)

26563005 Конферансие

26527012 Концертмайстор

33433006 Координатор

31234004 Координатор по безопасност и здраве

24216020 Координатор програмна дейност, радио и телевизия

24216013 Координатор производство

31545005 Координатор, въздушно обслужване

13433003 Координатор, грижи за възрастни хора в общността

44193010 Координатор, дейности

31223006 Координатор, преработваща промишленост

31545006 Координатор, управление на въздушното движение

35143006 Координатор, управление на уеб сайт

73212018 Копировач

75322001 Копировач, жакардови модели

73212019 Копист

73162016 Копист, стъкло и керамика

81322001 Копист, филмови материали

61231006 Копринар

33313004 Корабен агент

33313005 Корабен брокер

72122007 Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове

31513006 Корабен електроник

31513007 Корабен електротехник

71242001 Корабен изолировач

71152011 Корабен кофражист

81822001 Корабен моторист/машинист

81822002 Корабен огняр

81822003 Корабен помпиер

74222014 Корабен радиомонтьор

72142015 Корабен ремонтчик

73152013 Корабен формовчик, стъклопластови конструкции

31524020 Корабоводител

44136005 Коректор

26528024 Корепетитор

26426012 Кореспондент

73212020 Коригировач, фотогравюри

83502003 Кормчия, корабен

83502002 Кормчия, спасителна лодка

73222002 Корнировач

12116009 Корпоративен секретар

72142004 Корпусник, корабостроене и кораборемонт

72332003 Котлочистач

72332004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения

72112039 Кофаджия

71142003 Кофражист

71142004 Кофражист, бетонни отливки

73171002 Кошничар

83432001 Кранист

83432002 Кранист (подвижен)

33123003 Кредитен администратор

33125001 Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция

81112006 Крепач (поставяч), подпори

26326008 Криминолог

35223023 Криптограф

26417010 Критик

75222011 Крояч, дървени модели

75322003 Крояч, кожа

75361003 Крояч, обувни изделия

75322004 Крояч, платна

73152014 Крояч, резач на плоско стъкло

75322002 Крояч, текстил

42123008 Крупие

26590016 Кукловод

32594002 Културтерапевт

96210001 Куриер

96210002 Куриер, служба/офис

26369008 Кюре