За последните 30 дни 300 802 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестра

Ефекти от промените в обменните курсове - подходи на преизчисляване на чуждестра

26.01.2016 233
Доц. д-р Бойка Брезоева - регистриран одитор МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове...
Корекция на дублирана декларация образец 6

Корекция на дублирана декларация образец 6

21.01.2016 756 1
Отговаря Аспасия Петкова – експерт по осигуряване Въпрос: Физическо лице едноличен търговец има дублирана декларация...
Разпределението на печалбата в ООД

Разпределението на печалбата в ООД

05.01.2016 1725
Петър Петров, MCs, бизнес консултант PETROV & Co. Неглижирането на правна и икономическата същност на...
Забрана за работа при конкурентен работодател

Забрана за работа при конкурентен работодател

23.12.2015 1466
В контекста на съвременните трудови правоотношения много често с цел да си защитят интересите работодателите...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

04.02.2016 64
Предложението цели оптимизиране на дейностите по регистрация на цените на тютюневите изделия, като се предлага...
Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

04.02.2016 65
 
Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

12.01.2016 216
Анализът на параметрите по изпълнението на бюджетите на общините очерта редица проблеми и потвърди необходимостта...
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация