За последните 30 дни 181 686 изчисления с

Online калкулаторите

Казуси и статии

Договор за поръчителство

Договор за поръчителство

Вчера 137
адв. Росен Димитров Адвокатска колегия – гр. Пловдив “Преди години подписах едни документи в банка....
Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

26.11.2015 61
Нина Манолова– адвокат Въпросите, които поставя дисциплинарното производство, могат да бъдат разделени на две групи:...
Представителство, упълномощаване и пълномощно

Представителство, упълномощаване и пълномощно

11.11.2015 489
адв. Росен Димитров Адвокатска колегия – гр. Пловдив Представителство има, когато от името и за...
Наследяване на Едноличен търговец

Наследяване на Едноличен търговец

09.11.2015 947 1
адв. Димитър Кавалджиев Регистрацията на Едноличен търговец (ЕТ) е най-бързия, най-лесния и най-евтиния начин едно...
още Казуси и статии

Проекти на нормативни актове

Проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Вчера 22
Проектът на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката за определяне на...
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

19.11.2015 89
Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на...
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

19.11.2015 60
Основна цел на предложения законопроект е българското законодателство в областта на свободното движение на работници...
още Проекти на нормативни актове

Следете ни във Facebook за актуална информация