УП-3

Модулите са достъпни за регистрирани потребители.
Регистрирай се безплатно или влез в своя профил.

Бланка УП-3 изчислява осигурителния стаж за отделните периоди, както и сбора на общия осигурителен стаж. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове в попълнен Образец УП-3.

Като начална дата се вписва деня, от който лицето и започнало работа. Като крайна дата за периода следва да се укаже датата, от която лицето е освободено, тоест първия работен ден, в който лицето не е на работа. Формат на датите dd.mm.yyyy

Осигурителният стаж при 8-часов работен ден е равен на трудовия стаж за периода.

Заложени методи на изчисление на стажа:

  1. Първи метод: Съгласно Изх.№ 91-01-88 / 29.03.2005г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 39 от 11.03.2005г.

  2. Втори метод: На база на реално отработените месеци и дни по календар и съгласно чл. 38 (10) от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, се раздели на 21 при петдневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината.

Калкулаторите изчисляват стажа при хипотезата, че в периода са отработени всички официални работни дни, като в почивните дни и празниците служителят не е бил на работа.

Виж упътването за попълването на УП-3

или го изтегли като файл UP-3-Guide.doc
Данни за предприятието
Предприятие:
ЕИК:
Град/с./:
Адрес:
Телефон: Факс:
Изходящ №:
 от дата

Данни за лицето
Име:
ЕГН/ЛНЧ/сл.№:
Роден на:
В област:

Данни за стажа
Метод на изчисляване:
Работно време:
  Непълно работно време:
Легенда:
Използвай Бутон за добавяне на бележка към реда.
Използвай Бутон за изтриване на ред.
Наименование на длъжносттаОтДоРаботен ден
ПокажиИзтрий
Внимание: Последен раб. ден
info
Нов ред
Извънреден труд след 31.12.2004г.ОтДоЧасове
ПокажиИзтрий
Нов ред
Документът се създава в PDF формат. За да го прегледате е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader.