Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Модулите са достъпни за регистрирани потребители.
Регистрирай се безплатно или влез в своя профил.
На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон Сметка за Изплатени Суми и Служебна Бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

За да създадете Сметка за Изплатени Суми и служебна бележка изберете типа доход и направете изчисленията със съответния калкулатор:

Доходи от граждански договор (извън трудови правоотношения)
Доходи от наем
В момента тук са: nadejda, DTM6, stas, ивен, petia_borisova, tedi80, precious, multi, сатурн, YanaJB, 5 гости