Калкулатори стаж

Калкулатор трудов стаж за период Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор осигурителен стаж за период Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор сбор на трудов стаж Изчислява сбора на трудов стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.

Калкулатор сбор на осигурителен стаж Изчислява сбора на осигурителен стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни, часове.

Калкулатор категориен стаж I, II към III категория Калкулаторът превръща осигурителен стаж от I и II категория в III категория, необходим при пенсиониране.

Калкулатор за брой календарни и работни дни между две дати С помощта на този калкулатор може да изчислите броя работни и броя календарни дни между две зададени дати. Изчислението включва началната и крайната дата въведена от Вас. Изчислението за работни дни е коректно за периода от 01.01.1993 до 31.12.2011.