Калкулатор майчинство 2014

Модулите са достъпни за регистрирани потребители.
Регистрирай се безплатно или влез в своя профил.

Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.

УКАЗАНИЯ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона Болнични запишете:

 1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "80% - общо заболяване"
  или
 2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "90% - бременност и раждане"
  или
 3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "100% - база болничен". Този доход може да видите от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние, ако имате ПИК и въведете своето ЕГН.

II. Ако през даден месец сте била:

 1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
 2. студентка
 3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
 4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
 5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

то в колони Брутна и Нетна заплата запишете минималната работна.

III. Ако само част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените случая по-горе, то към двете суми Брутна Заплата и Нетна Заплата, трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от тази част на месеца.

Пример: Имате 3 работни дни през даден месец, през които не сте осигурена, следователно трябва да добавите към сумите Брутна Заплата и Нетна Заплата по (270/21)*3дни = 38.57 лева.

IV. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж, като осигурени за този риск. Към датата на раждане трябва да сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.

Дата на термин
Дата на раждане на детето (може да се променя)
Първи ден в болничен (45 дни преди термина)
В болничен до дата вкл. (общо 135 дни)
В отпуск по бременност и раждане до дата вкл. (общо 410 дни от първи ден)
В отпуск за отглеждане на дете до 2 години до дата вкл.
Легенда:
Използвай Бутон (до всяка клетка) за превръщане на Брутната заплата в Нетна или Нетната в Брутна.
Използвай Бутон (до всеки ред) за копиране на стойностите на реда за всички месеци надолу.


Месец раб.
дни
Брутна
заплата
Нетна
заплата
Осигурителен доход Болнични Вид
24 изчисли изчисли изчисли  копирай
23 изчисли изчисли изчисли  копирай
22 изчисли изчисли изчисли  копирай
21 изчисли изчисли изчисли  копирай
20 изчисли изчисли изчисли  копирай
19 изчисли изчисли изчисли  копирай
18 изчисли изчисли изчисли  копирай
17 изчисли изчисли изчисли  копирай
16 изчисли изчисли изчисли  копирай
15 изчисли изчисли изчисли  копирай
14 изчисли изчисли изчисли  копирай
13 изчисли изчисли изчисли  копирай
12 изчисли изчисли изчисли  копирай
11 изчисли изчисли изчисли  копирай
10 изчисли изчисли изчисли  копирай
9 изчисли изчисли изчисли  копирай
8 изчисли изчисли изчисли  копирай
7 изчисли изчисли изчисли  копирай
6 изчисли изчисли изчисли  копирай
5 изчисли изчисли изчисли  копирай
4 изчисли изчисли изчисли  копирай
3 изчисли изчисли изчисли  копирай
2 изчисли изчисли изчисли  копирай
1 изчисли изчисли изчисли  копирай
В момента тук са: po4ko, 2 гости

Последни теми от форума