Калкулатор граждански договор

Модулите са достъпни за регистрирани потребители.
Регистрирай се безплатно или влез в своя профил.
Изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по граждански договор за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто. Този калкулатор не се отнася за случаи, при които получателят на дохода е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Калкулаторът пренася данните в Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, която предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, e длъжно да издаде и да предостави на лицето, придобило дохода.
Сума по граждански договор
Посочената сума е
Нормативно признати разходи
Нормативно признати разходи съграсно ЗДДФЛ
Роден

Избери година
Избери месец
Поле за лични данни
* не е задължително
В момента тук са: aia_tony, MilaKoz, VENCHO, beloperkinska, Марго, 2 гости