Пълна или съкратена форма на ГФО на база на НСФОМСП

Проверката има за цел да определи дали предприятието може да състави своя отчет за 2019 година в съкратена форма или задължително трябва да състави своя отчет в пълна форма, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и НСФОМСП. Важи само за предприятия прилагащи НСФОМСП.

Проверка за приложими стандарти (МСС ИЛИ НСФОМСП)

Можете да направите проверката само с данни за 2018 година и ако стойностите превишават критериите, то ПРОВЕРКАТА ще ви подкани да попълните данни и за 2019 година.