СТО И ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 16 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

2
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Нигяр Джафер и Веселин Марешки
Секретари: Александър...

СТО И СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 15 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

3
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Станислав...

СТО И ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 14 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

12
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер
Секретари: Филип Попов и...

СТО И ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 9 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

47
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Николай...

СТО И ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 8 март 2018 г. Открито в 9,00 ч.

33
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев
Секретари: Станислав Иванов и...

СТО И ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 7 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

43
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов
Секретари: Стоян Мирчев и Юлиан Ангелов
ПРЕДСЕДАТЕЛ...

СТО И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 2 март 2018 г. Открито в 9,03 ч.

105
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Нигяр Джафер, Явор Нотев и Веселин Марешки
Секретари: Александър...

СТО И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 1 март 2018 г. Открито в 9,01 ч.

42
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер
Секретари: Николай Александров и...

СТО И ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 28 февруари 2018 г. Открито в 9,01 ч.

66
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер
Секретари: Станислав Иванов и...

СТО И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 23 февруари 2018 г. Открито в 9,02 ч.

108
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер
Секретари: Станислав Иванов и...