ДВЕСТА И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 6 декември 2018 г. Открито в 9,01 ч.

2
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Николай...

ДВЕСТА И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 5 декември 2018 г. Открито в 9,02 ч.

1
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев
Секретари: Александър Ненков и...

ДВЕСТА И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 30 ноември 2018 г. Открито в 9,01 ч.

4
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев, Нигяр Джафер и Веселин Марешки...

ДВЕСТА И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 29 ноември 2018 г. Открито в 9,01 ч.

6
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Александър...

ДВЕСТА И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 28 ноември 2018 г. Открито в 9,01 ч.

2
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Юлиан...

ДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ София, вторник, 27 ноември 2018 г. Открито в 13,01 ч.

12
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер
Секретари: Станислав...

ДВЕСТА И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 23 ноември 2018 г. Открито в 9,01 ч.

18
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев
Секретари: Филип Попов и Юлиан Ангелов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ...

ДВЕСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ София, четвъртък, 22 ноември 2018 г. Открито в 9,02 ч.

21
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев
Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ...

СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ София, сряда, 21 ноември 2018 г. Открито в 9,04 ч.

18
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Веселин Марешки
Секретари: Николай Александров и Симеон Найденов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ...

СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 16 ноември 2018 г. Открито в 9,02 ч.

32
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов
Секретари: Николай Александров и Стоян Мирчев
ПРЕДСЕДАТЕЛ...