Пленарно заседание

16
11/09/2019 - 13/09/20191. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното...

Пленарно заседание

41
04/09/2019 - 05/09/20191. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите...

Пленарно заседание

173
31/07/2019 - 31/07/20191. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана...

Пленарно заседание

192
24/07/2019 - 26/07/20191. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на...

Пленарно заседание

204
17/07/2019 - 19/07/20191. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното...

Пленарно заседание

202
16/07/2019 - 16/07/20191. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Изборния кодекс (Вносители: Даниела Дариткова...

Пленарно заседание

230
10/07/2019 - 12/07/20191. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството...

Пленарно заседание

241
03/07/2019 - 05/07/20191. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската...

Пленарно заседание

259
26/06/2019 - 28/06/20191. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. (Вносител:...

Пленарно заседание

273
19/06/2019 - 21/06/20191. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната...