Пленарно заседание

17/10/2018 - 19/10/20181. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г. (секретно)...

Пленарно заседание

5
10/10/2018 - 12/10/20181. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Николай Нанков,...

Пленарно заседание

12
03/10/2018 - 05/10/20181. Второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет,...

Пленарно заседание

16
26/09/2018 - 28/09/20181. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката...

Пленарно заседание

14
19/09/2018 - 21/09/20181. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016...

Пленарно заседание

16
12/09/2018 - 14/09/20181. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за...

Пленарно заседание

21
05/09/2018 - 05/09/20181. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата...

Пленарно заседание

22
05/09/2018 - 05/09/2018

Пленарно заседание

18
04/09/2018 - 04/09/20181. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г....

Пленарно заседание

32
21/08/2018 - 21/08/20181. Проект на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на...