Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
01.24.1Ябълки
01.24.10Ябълки
01.25.13Ягоди
25.30.2Ядрени реактори и части за тях
25.30.21Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне
01.47.22Яйца за консумация от други птици
01.47.21Яйца за консумация от кокошки
01.47.24Яйца за люпене от други птици
01.47.23Яйца за люпене от кокошки
01.47.2Яйца от домашни птици, пресни